RÅDGIVNING

Et menneske, der står midt i en krise har ofte brug for hjælp i form af vejledning og rådgivning. Krisen skyldes måske skilsmisse, økonomiske problemer eller dødsfald blandt de nærmeste. Krisen kan også skyldes dybereliggende problemer som overgreb i barndommen, fraværet af voksne rollemodeller i opvæksten eller problemer af psykosocial karakter. Der kan være mange grunde til, at et menneske har behov for støtte til at komme videre i livet.

   

Gældsrådgivningen På Fode Igen tilbydes blandt andet på Café Paraplyen i Odense. De frivillige gældsrådgivere er typisk ansatte i pengeinstitutter og rekrutteres i samarbejde med Finansrådet.

VI HJÆLPER MENNESKER, DER:

  • oplever, at deres tilværelse er ved at vælte som følge af gæld eller uoverskuelig økonomi
  • ikke selv kan finde løsning på juridiske tvister
  • har det svært med livets udfordringer
  • under opvæksten har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
  • under opvæksten har været udsat for fysisk eller psykisk vold

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING ALLE STEDER

Omsorg, hjælp, vejledning eller rådgivning. Det hele handler om at hjælpe mennesker videre i livet, og i KFUM’s Sociale Arbejde gør vi det hele tiden. De fleste af vores institutioner og sociale tilbud tilbyder rådgivning og vejledning i større eller mindre grad. Nogle steder er kerneydelsen rådgivning. Andre steder er rådgivning blot ét blandt en række tilbud.

Flere steder har vi socialrådgivere ansat, der kan rådgive i forhold til fx indgange til uddannelsessystemet og jobmarkedet, muligheden for flexjob eller førtidspension, handicaphjælpemidler og behandling i psykiatrien. Ofte deltager ansatte eller frivillige på vores institutioner som bisidder ved møder hos fx kommunen, lægen eller Statsforvaltningen, hvis gæsten ønsker det.

Rådgivningen har været en øjenåbner for mig

SÆRLIGE RÅDGIVNINGER

I KFUM’s Sociale Arbejde driver vi en række rådgivninger med særligt fokus:

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt rådgivningerne direkte via de viste links ovenfor eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

FAKTA

  • 231.582 danskere var registreret i gældsregistret RKI i 2014
  • Den samlede misligholdte privatgæld var 16,8 mia. kroner pr. 1.1.2015

Kilde: Experian

  • Statsforvaltningen behandler cirka 17.000 sagsforløb om året vedrørende samvær

Kilde: Statsforvaltningen

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Gratis gældsrådgivning åbnet i Frederikssund

De første gældsplagede borgere i Frederikssund er begyndt at få gratis og anonym hjælp hos På Fode Igen, som drives af KFUM’s Sociale Arbejde.

 

Ræk ud - hvis du vokser op med misbrug

- Ræk ud. Få hjælp. Det er svært. Især de første fem minutter. Men så bliver det hurtigt bedre, siger Lotus Turell, der voksende op med misbrug.