BLIV FRIVILLIG

De sociale indsatser i KFUM’s Sociale Arbejde er afhængige af, at vi er mange frivillige, der bidrager på mange forskellige måder i landsorganisationen. Lige fra at være frivillig i en social café for udsatte voksne til at sidde i bestyrelsen for en børnehave med ansvar for det overordnede budget og driften. Der er mange muligheder for at blive frivillig i KFUM’s Sociale Arbejde.

 

Som frivillig i KFUM's Sociale Arbejde kan du gøre en forskel for både børn, unge og voksne

VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL

Ønsker du at gøre en forskel i forhold til mennesker i udsatte livssituationer, kan du fx blive frivillig ved at indgå i dagligdagen i et værestedstilbud til udsatte børn, være en del af et frivilligt team i en genbrugsbutik eller stille dig til rådighed for bestyrelsesarbejde i et lokalt socialt tilbud. Mere end 2.000 frivillige giver allerede en hånd med i det sociale arbejde.

Der er også mulighed for at indgå som frivillig i sociale projekter, som landsorganisationen driver, og hvor der ofte er involveret mange frivillige som væsentlige drivkræfter for at sikre projekternes gennemførelse.

Lige nu driver KFUM’s Sociale Arbejde fx et landsdækkende gældsrådgivningsprojekt, hvor mennesker med problemer med privatøkonomien kan få hjælp til at komme på fode og få styr på økonomien. Rådgiverne er blandt andet frivillige bankansatte, jurister og socialrådgivere.

GODE MULIGHEDER

Med 117 institutioner, sociale tilbud, socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker spredt rundt i landet, er der gode muligheder for at blive frivillig i KFUM’s Sociale Arbejde, næsten lige gyldigt hvor du bor. Uanset hvad du kommer med i din personlige bagage, kan du bidrage på den ene eller anden måde i vores vidt forgrenede sociale arbejde.

Mit menneskesyn har fået et boost af at være frivillig

Når du giver noget af dig selv, får du også meget tilbage i form af meningsfyldt menneskeligt nærvær. Samtidig gør du en forskel for børn, unge, voksne og familier med brug for din tilstedeværelse og omsorg.

FRIVILLIGHED I KFUM'S SOCIALE ARBEJDE

Vi tror på, at mødet mellem mennesker er det bærende i enhver udvikling. Derfor ser vi frivilligheden som et vigtigt redskab til at møde flere mennesker i øjenhøjde. Det ligeværdige møde mellem to mennesker er unikt og noget særligt, de frivillige kan. Fællesskabet med andre frivillige opleves af mange også som en stor gave.

Vi understøtter naturligvis vores frivillige med relevante kurser og uddannelse.

FRIVILLIG

Anna er frivillig i KFUM's Sociale Arbejde i Odense. Som frivillig kan man komme til at arbejde med både unge og ældre mennesker

KONTAKT

Hvis du gerne vil være frivillig og vide mere om mulighederne, så kontakt stederne direkte via linket herunder eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

Her finder du alle vores institutioner, sociale tilbud og genbrugsbutikker

FAKTA

  • 35 % af den danske befolkning udførte frivilligt arbejde i 2013

Kilde: SFI

  • Cirka 600.000 danskere over 16 år var i 2012 engageret i frivilligt socialt arbejde
  • For 81 % af de frivillige inden for socialt arbejde har det stor betydning at gøre en forskel

Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Skøn og information video om Café Værestedet Montana i Skjern

Se og hør gæster, frivillige og leder Marianne Hindhede fortælle om livet og tilbuddene i den sociale Café Værestedet Montana.

Hvad gør dig glad?

Nogle gange skal der ikke så meget til - et smil eller et venligt ord? Se, hvad der gør folk glade i det nye nummer af magasinet HjerteRUM.

Lykken er at hjælpe andre

To tidligere misbrugere deler gennem digte og musik erfaringer fra et langt liv med sprut og stoffer. Læs deres historie i magasinet HjerteRUM.