Børn af misbrugere får mere hjælp

Den 4. oktober 2019

Børn og unge fra misbrugsfamilier i syv jyske kommuner er sikret gratis, professionel hjælp de kommende fire år. Projektet ”Ballast” har netop fået bevilget 22,5 millioner kroner af Socialstyrelsen til at udvide sit arbejde til Tønder Kommune samt fortsætte de seneste fire års hjælp i Fanø, Esbjerg og Varde kommuner i Sydvestjylland samt Jammerbugt, Morsø og Thisted i Nordvestjylland.

- I Esbjerg Kommune har vi et positivt og velfungerende samarbejde med Ballast, som bidrager med et professionelt og meget værdifuldt stykke arbejde over for børn og unge, der har brug for hjælp og støtte til at klare livets udfordringer. Vi oplever, at behandlerne i Ballast har en særlig evne til at skabe tillid, så både børn, unge og forældre er trygge ved tilbuddet, og det er afgørende for at have overskud og mod på forandring. Derfor er jeg både glad og lettet over, at Ballast har fået midler til at fortsætte indsatsen, siger Diana Mose Olsen, formand for Børn og Familieudvalget i Esbjerg Kommune.   

Tønder Kommunes borgmester, Henrik Hasling Frandsen siger:
- Vi er rigtig glade for at komme med i projekt Ballast og det gode arbejde, som KFUM’s Sociale Arbejde laver. Børn og unge fra familier med misbrug er pressede, og de har brug for al den hjælp, de kan få.

Trille Nikolajsen, leder af Ballast, glæder sig over, at flere børn kan få hjælp fremover:
- De børn og unge, som har været i Ballast, har fået større trivsel, nye indsigter, nye venner og mange gode oplevelser. De har sat ord på det svære, talt med andre om det, lært sig selv bedre at kende og dermed fået større livsmod og selvværd. Alle har rosende ord om Ballast – både børn og forældre – men der er stadig mange unge, som har behov for behandling. Det er dog meget tabubelagt, hvis forældrene drikker, så det kan være en stor overvindelse at bede om hjælp. Derfor værdsætter vi også det godt samarbejde, vi har med kommunerne, hvor skolelærere, pædagoger, socialrådgivere og andre fagpersoner spotter børnene og gør opmærksom på, at de kan få hjælpen hos Ballast. Så glæder vi os over, at vi kan udvide til endnu en kommune, Tønder, så endnu flere børn og unge får hjælp. 

To børn i hver skoleklasse
122.000 børn i Danmark vokser op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Det svarer til, at der i hver eneste skoleklasse sidder to børn fra misbrugsfamilier. 

- Børn må tilsidesætte deres egne behov, når forældrene ikke kan tage vare på dem. Dermed bliver børnene voksengjort alt for tidligt, hvilket ikke er sundt for et barns udvikling, siger psykolog og ph.d. Susan Hart, som er ambassadør for Ballast og Danmarks førende ekspert i behandling af børn og unge efter NUSSA-metoden, som hun selv har været med til at udvikle.

#misbrug #udsatte #dksocial #dkpol #kfumsoc

Læs mere og få hjælp

Du kan læse mere om Ballast på:

www.projektballast.dk

Igen samtaleforløb til mænd i krise

Projektet Livet Tilbage kan med en ny bevilling efter et års pause nu igen tilbyde terapeutiske samtaler til mænd i krise fire steder i Danmark.

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.