ENSOMHED

Mere end 300.000 mennesker i Danmark føler sig ensomme. Det er et samfundsproblem, men for den enkelte har ensomheden også alvorlige konsekvenser. Lavt selvværd, depression, løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, større udsathed for tidlig død, psykiske lidelser og misbrug kan være nogle af konsekvenserne. Mennesket er ikke skabt til at leve i ensomhed, så når ensomheden opleves, så går det ud over livskvaliteten.

   

Carsten er fast deltager i den ø-lejr, som Café Paraplyen i Odense hvert år i juli afholder på Skarø. For mange af deltagerne er det den eneste mulighed for at holde ferie sammen med andre.

VI HJÆLPER MENNESKER, DER:

  • ikke har nogen at støtte sig til i dagligdagen
  • har mistet troen på sig selv
  • dulmer ensomheden med lykkepiller
  • mangler nogen at snakke med

I KFUM’s Sociale Arbejde oplever vi ensomheden i varierende grad hos mange både børn, unge og voksne. Måske har den enkelte slet ikke noget eller et meget lille netværk. Nogle har både stor familie, venner, kolleger på arbejdspladsen og gode naboer. Andre må kigge langt efter disse netværk og bliver mere og mere isolerede. Nogle har måske familie og kolleger, men føler sig alligevel indimellem ensomme.

SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER FOR VOKSNE

De sociale caféer og væresteder er omsorgstilbud og åbne for enhver. Stederne er rettet mod mennesker i udsatte livssituationer, hvor en del af gæsterne - nogle steder kaldet brugerne – har ensomhed som en udfordring. Her kan gæsterne være til stede på egne præmisser og indgå i sociale sammenhænge i den udstrækning, de selv ønsker.

Café Paraplyen betyder alt for mig

Flere af de sociale caféer har en række særlige tilbud, fx gælds- og juridisk rådgivning. Også håndholdte indsatser, der målrettet arbejder på at skabe personlig udvikling, og som kan bringe personen videre i job eller uddannelse, er en del af tilbuddet flere steder. De mange frivillige er et bærende element i hverdagen, og ligesom den sociale café udvikles af de frivillige, udvikles de frivillige af den sociale café. Ofte kan et besøg her – og måske en frivillig indsats – være et skridt på vejen ud af ensomheden.

Her finder du vores sociale caféer og væresteder for voksne

FOREBYGGELSE OG EFTERVÆRN FOR BØRN OG UNGE

Børn og unge kan også være ensomme og have et begrænset netværk. I vores aktivitets- og værestedstilbud giver vi børn og unge mulighed for at møde og bygge bro til voksne rollemodeller gennem omsorg og nærvær. Nøglen er at møde børn og unge i øjenhøjde ved at skabe tillidsvækkende og troværdige relationer. Online-rådgivningen Cyberhus.dk samt mentorstøtte er også en del af vores tilbud til børn og unge.

Her finder du vores aktivitets- og værestedstilbud samt rådgivnings- og mentortilbud for børn og unge

ANDRE INDSATSER

Herudover arbejder vi med indsatser i forhold til ensomhed i flere af vores andre institutionstyper og sociale tilbud. Ligeledes er vores genbrugsbutikker og socialøkonomiske virksomheder et område, hvor ensomme mennesker har mulighed for at blive frivillige og derigennem blive en del af et socialt netværk.

Her finder du vores genbrugsbutikker og socialøkonomiske virksomheder

KFUM’s Sociale Arbejde er medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvis mål er at halvere antallet af ensomme i Danmark inden 2020.

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt stederne direkte via de viste links eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888

FAKTA

  • 5,7 % af alle danskere føler sig ofte uønsket alene
  • Det er mest unge (16-24 år) og ældre (>75 år), der føler sig uønsket alene
  • Størst forekomst af personer, der ofte er uønsket alene, findes blandt arbejdsløse (9,1 %), førtidspensionister (15,2 %) og andre uden for arbejdsmarkedet (17,8 %)

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2013 / Sundhedsstyrelsen

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Giv et måltid og STØT udsatte og hjemløse under krisen

Vores nødberedskab under Corona-krisen er under pres. Udsatte og hjemløse er dobbelt sårbare. Du kan hjælpe ved at give et gratis måltid >>

Stort pres på sociale caféer og væresteder

Flere sociale caféer og væresteder - blandt andet Café Paraplyen på Frederiksberg - oplever et voldsomt pres på nødberedskabet

I Folkekøkkenet afviser man ingen, som er sultne

I Folkekøkkenet i Kolding afviser man ingen, som er sulte. Her tilberedes masser af lækker mad, som leveres ud af huset.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com