MISBRUG OG AFHÆNGIGHED

Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol. Antallet af stofmisbrugere ligger skønsmæssigt på 33.000, og omkring 100.000 har problemer med pengespil. Årsagerne til et misbrug og en afhængighed kan være mange, og konsekvenserne er ofte alvorlige - både for den enkelte, for pårørende og for samfundet.

   

33.000 danskere skønnes at være stofmisbrugere. Anton er en af dem, der har været stofmisbruger.

VI HJÆLPER MENNESKER, DER:

 • har en afhængighed og et misbrug af alkohol eller andre rusmidler
 • har prøvet tilbuddet i det kommunale alkoholambulatorium uden bedring
 • ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i samfundet på grund af svært misbrug
 • både har et svært alkoholmisbrug og psykiske problemstillinger
 • er afhængige af pengespil

BEHANDLING AF RUSMIDDELAFHÆNGIGHED

På centrene for behandling af rusmiddelafhængighed (Ringgården, Sydgården og Nørbygård) tilbydes blandt andet døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug. Behandlingen varetages af fagprofessionelle specialister. Hvert behandlingscenter har deres egen særlige profil og kompetencer. 

Ringgården i Middelfart har desuden status af Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængigheds-behandling og har særlige tilbud til ansatte ved de kommunale alkoholbehandlingsenheder.

Læs artiklen Ringgårdens særlige fokus (fra Hjerterum, vinter 2016/17)

Klik på linket herunder for navigation til nærmere information på de tre centres egne hjemmesider.

Her finder du vores centre for behandling af rusmiddelafhængighed

Alle borgere i Danmark har ret til gratis behandling for et alkoholmisbrug. Det kræver blot, at der sker henvendelse til et kommunalt rusmiddelcenter. Her igangsættes så en ambulant behandling, som i nogle tilfælde kan føre videre til et døgnbehandlingsophold af længere varighed på fx Ringgården, Sydgården eller Nørbygård.

Læs artiklen Tak for mit livs chance! (fra Hjerterum, vinter 2016/17)

BEHANDLING AF SPILLEAFHÆNGIGHED

Center for Ludomani er Nordens største og ældste center for behandling og forebyggelse af spilleafhængighed. Her tilbydes professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med pengespil, og til deres nærmeste pårørende. Centret fungerer også som videnscenter, der arbejder med præventive indsatser, bidrager til samfundsdebatten og deltager i en række forskningsprojekter.

Her finder du vores centre for behandling af spilleafhængighed

Læs artiklen Med løgnen som følgesvend (fra Hjerterum, vinter 2016/17)

Læs artiklen Livsfarlig jagt på 25 sekunders lykke (fra Hjerterum, vinter 2016/17)

FOREBYGGELSE

Vores sociale caféer og væresteder er omsorgstilbud rettet mod mennesker i udsatte livssituationer herunder mennesker med misbrug og afhængighed af rusmidler. Mange af disse steder fungerer i realiteten som små forebyggelsescentre, der arbejder aktivt med forebyggelse af uhensigtsmæssig alkoholadfærd. Personalet på disse steder kan også hjælpe med at finde frem til relevante behandlingstilbud. Nogle af stederne udleverer også metadon samt sterile værktøjsposer til stofmisbrugere.

Her finder du vores sociale caféer og væresteder

Læs artiklen Tørdokken (fra Hjerterum, vinter 2016/17)

Læs artiklen Stærke kræfter i Lemvig (fra Hjerterum, vinter 2016/17)

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt stederne direkte via de viste links eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

FAKTA OM MISBRUG OG AFHÆNGIGHED

 • Cirka 860.000 personer i Danmark er storforbrugere af alkohol
 • Cirka 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug
 • Cirka 140.000 er afhængige af alkohol

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed / 2008

 • 33.000 personer i Danmark skønnes at være stofmisbrugere i 2009

Kilde: Sundhedsstyrelsen / 2013

 • Cirka 100.000 personer i Danmark ml. 18-74 år har i varierende grad problemer med pengespil
 • Cirka 5.000 er ludomane

Kilde: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd / 2006

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Igen samtaleforløb til mænd i krise

Projektet Livet Tilbage kan med en ny bevilling efter et års pause nu igen tilbyde terapeutiske samtaler til mænd i krise fire steder i Danmark.

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.