OVERGREB

Et forsigtigt skøn siger, at cirka 5 pct. af alle børn og unge udsættes for seksuelle overgreb. Et menneske, der under opvæksten har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb, vil næsten altid opleve følgevirkninger i voksenalderen. Mennesker, der har oplevet fysisk eller psykisk vold tidligt i livet, rammes typisk også af senfølger i voksenlivet. Derfor er det vigtigt, at den krænkede kan få hjælp i form af rådgivning og behandling.

 

Omfanget af overgreb er svært at sætte tal på, da området er omgærdet af trusler, tabu og manglende erkendelse

VI HJÆLPER MENNESKER, DER:

  • i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb
  • i opvæksten har oplevet fysisk eller psykisk vold
  • har svært ved at knytte tætte kontakter
  • er ramt af uro, angst og stress
  • er ramt af energiløshed, afmagt og depression

BEHANDLING OG RÅDGIVNING

CSM Syd - Behandlingssektion yder professionel rådgivning og behandling til voksne kvinder og mænd i Region Syddanmark, som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb. CSM Syd - Behandlingssektion er desuden leverandør til den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO.

Ved behandling forstås en bearbejdning af senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb under opvæksten. Behandlingen sker både som individuel behandling og som gruppeterapi. Tilbud om vejledning og rådgivning er rettet mod seksuelt misbrugte, pårørende, fagpersoner og frivillige inden for området samt studerende. Henvendelse kan ske på eget initiativ eller via formidling fra læge, offentlig myndighed eller andre institutioner. CSM Syd - Behandlingssektion samarbejder med CSM Syd – Frivilligsektion.

Her finder du vores tilbud til overgrebsramte voksne

RÅDGIVNING, VEJLEDNING OG VÆRESTED

CSM Syd – Frivilligsektion tilbyder gratis, anonym rådgivning og vejledning til mennesker over 18 år, der har været udsat for seksuelle overgreb på et eller andet tidspunkt i deres liv. Tilbuddet gælder også pårørende og fagfolk. Det tilbydes både individuelle samtaler, gruppeforløb og telefonisk rådgivning. CSM Syd – Frivilligsektion er også et værested, hvor en krænket person kan møde andre med en tilsvarende baggrund.

Her finder du vores tilbud til overgrebsramte voksne

Jo mere du snakker om det, jo mere lys kommer der

SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER FOR VOKSNE

Vores sociale caféer og væresteder er omsorgstilbud rettet mod mennesker i udsatte livssituationer, hvilket omfatter mennesker med psykiske problemstillinger i varierende grad. Her kan gæsterne være til stede på egne præmisser og indgå i sociale sammenhænge i den udstrækning, de selv ønsker. Alle mødes i øjenhøjde, og alle betragtes som ligeværdige. Her er altid en medarbejder – ansat eller frivillig, som vil lytte og samtale om livets udfordringer.

Her finder du vores sociale caféer og væresteder for voksne

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt stederne direkte via de viste links eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

FAKTA

  • 10 % af skoleeleverne i 9. klasse har været udsat for seksuelle overgreb jf. Straffelovens definition
  • 2,8 % af skoleeleverne i 9. klasse synes selv, at de har været udsat for seksuelle overgreb
  • Tallene tager ikke højde for mørketal, som ofte vurderes at være høje, da området er omgærdet af trusler, tabu og manglende erkendelse af de faktiske hændelser og usikkerhed om, hvad der gør et seksuelt forhold til et overgreb
  • Overgreb foregår i alle kulturer og socialgrupper, dog med svag overvægt på de mest belastede grupper

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed / 2002 (undersøgelse blandt 6.000 9.-klasses elever)

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Igen samtaleforløb til mænd i krise

Projektet Livet Tilbage kan med en ny bevilling efter et års pause nu igen tilbyde terapeutiske samtaler til mænd i krise fire steder i Danmark.

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.