PSYKISK SYGDOM

Et forsigtigt skøn siger, at 560.000 mennesker i Danmark har en psykisk sygdom. Nogle af disse har fået deres læges ord for det. De har fået stillet en diagnose. Andre rammes af psykiske problemer i større eller mindre grad gennem kortere eller længere tid, uden at de har papir på det. Nogle har behov for medicin eller anden behandling, andre har måske mest brug for omsorg og nogle at snakke med. Det gælder både børn, unge og voksne.

   

Et konservativt skøn siger, at cirka 560.000 danskere har en psykisk sygdom.

VI HJÆLPER MENNESKER, DER:

  • på grund af psykiske problemer har det svært i livet
  • har behov for støtte i dagligdagen
  • ikke kan bo selv
  • mangler et netværk
  • udover psykiske problemer også har et misbrug

I KFUM’s Sociale Arbejde oplever vi psykiske problemstillinger i varierende grad hos mange af de mennesker, som kommer i vores sociale caféer og væresteder. Også hos mange af dem, som vores bosteder for hjemløse og behandlingscentre er i kontakt med, er psykisk sygdom en modspiller. Vores døgninstitutioner oplever også børn og unge, som er hårdt ramt af psykiske problemer.

SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER FOR VOKSNE

Vores sociale caféer og væresteder er omsorgstilbud rettet mod mennesker i udsatte livssituationer, hvilket omfatter mennesker med psykiske problemstillinger i varierende grad. Her kan gæsterne være til stede på egne præmisser og indgå i sociale sammenhænge i den udstrækning, de selv ønsker. Alle mødes i øjenhøjde, og alle betragtes som ligeværdige. Her er altid en medarbejder – ansat eller frivillig, som vil lytte og samtale om livets udfordringer. Mange gæster udvikles personligt af at påtage sig små – senere lidt større – frivillige opgaver.

Her finder du vores sociale caféer og væresteder for voksne

BOSTEDER FOR HJEMLØSE VOKSNE

Når et menneske bliver visiteret til et ophold på et af vores bosteder for hjemløse, så kan det skyldes to ting. At vedkommende reelt ikke har nogen bolig, eller at personen ikke er i stand til at opholde sig i sin bolig. Hvis man ikke magter at bo selv, så skyldes det ofte psykiske problemstillinger, som ofte også optræder i kombination med misbrug og afhængighed af rusmidler.  Et ophold på et bosted varer fra få uger til flere måneder og omfatter en høj grad af social træning.

Her finder du vores bosteder for hjemløse voksne

BEHANDLINGSTILBUD FOR VOKSNE

Mange af de mennesker, som kommer på vores centre for behandling af rusmiddelafhængighed har ofte også psykiske problemstillinger med i bagagen. De har måske allerede fået stillet en diagnose. Derfor giver det ikke mening kun at behandle afhængigheden af alkohol, piller og hash. Så er der behov for behandling med dobbeltfokus, der også tager højde for personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser. Denne gruppe mennesker har typisk behov for længerevarende døgnbehandling, som også rummer social træning i at få en dagligdag til at fungere.

Psykiske lidelser i voksenlivet kan i nogle tilfælde også relateres til seksuelle eller voldelige overgreb oplevet i barndommen eller ungdommen.

Her finder du vores behandlingstilbud for voksne

DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

Når børn og unge anbringes på vores døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, har de ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. De er måske vokset op i familier præget af misbrug, vold og forsømmelse, og mangler derfor tryghed, omsorg, nærvær og stabilitet i hverdagen. Nogle af disse børn er stærkt selvmordstruede. En anbringelse, der kan vare fra få måneder til hele opvæksten, skal skabe udvikling og forberede barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt voksenliv.

Her finder du vores døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt stederne direkte via de viste links eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888

FAKTA

  • Hver 10. dansker har en psykisk sygdom. Det svarer til 580.000 danskere.

Kilde: Bedre psykiatri – Landsforeningen for pårørende, 2019

  • Siden 2001 er der sket en tredobling i antallet af mennesker med psykisk sygdom, der er dømt for kriminalitet

Kilde: Rådet for Socialt Udsatte, Årsrapport 2019

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Giv et måltid og STØT udsatte og hjemløse under krisen

Vores nødberedskab under Corona-krisen er under pres. Udsatte og hjemløse er dobbelt sårbare. Du kan hjælpe ved at give et gratis måltid >>

Stort pres på sociale caféer og væresteder

Flere sociale caféer og væresteder - blandt andet Café Paraplyen på Frederiksberg - oplever et voldsomt pres på nødberedskabet

I Folkekøkkenet afviser man ingen, som er sultne

I Folkekøkkenet i Kolding afviser man ingen, som er sulte. Her tilberedes masser af lækker mad, som leveres ud af huset.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com