PSYKISK SYGDOM

Et forsigtigt skøn siger, at 560.000 mennesker i Danmark har en psykisk sygdom. Nogle af disse har fået deres læges ord for det. De har fået stillet en diagnose. Andre rammes af psykiske problemer i større eller mindre grad gennem kortere eller længere tid, uden at de har papir på det. Nogle har behov for medicin eller anden behandling, andre har måske mest brug for omsorg og nogle at snakke med. Det gælder både børn, unge og voksne.

   

Et konservativt skøn siger, at cirka 560.000 danskere har en psykisk sygdom.

VI HJÆLPER MENNESKER, DER:

 • på grund af psykiske problemer har det svært i livet
 • har behov for støtte i dagligdagen
 • ikke kan bo selv
 • mangler et netværk
 • udover psykiske problemer også har et misbrug

I KFUM’s Sociale Arbejde oplever vi psykiske problemstillinger i varierende grad hos mange af de mennesker, som kommer i vores sociale caféer og væresteder. Også hos mange af dem, som vores bosteder for hjemløse og behandlingscentre er i kontakt med, er psykisk sygdom en modspiller. Vores døgninstitutioner oplever også børn og unge, som er hårdt ramt af psykiske problemer.

SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER FOR VOKSNE

Vores sociale caféer og væresteder er omsorgstilbud rettet mod mennesker i udsatte livssituationer, hvilket omfatter mennesker med psykiske problemstillinger i varierende grad. Her kan gæsterne være til stede på egne præmisser og indgå i sociale sammenhænge i den udstrækning, de selv ønsker. Alle mødes i øjenhøjde, og alle betragtes som ligeværdige. Her er altid en medarbejder – ansat eller frivillig, som vil lytte og samtale om livets udfordringer. Mange gæster udvikles personligt af at påtage sig små – senere lidt større – frivillige opgaver.

Her finder du vores sociale caféer og væresteder for voksne

BOSTEDER FOR HJEMLØSE VOKSNE

Når et menneske bliver visiteret til et ophold på et af vores bosteder for hjemløse, så kan det skyldes to ting. At vedkommende reelt ikke har nogen bolig, eller at personen ikke er i stand til at opholde sig i sin bolig. Hvis man ikke magter at bo selv, så skyldes det ofte psykiske problemstillinger, som ofte også optræder i kombination med misbrug og afhængighed af rusmidler.  Et ophold på et bosted varer fra få uger til flere måneder og omfatter en høj grad af social træning.

Her finder du vores bosteder for hjemløse voksne

Imidlertid opdagede de færreste 'den løse forbindelse' oppe i mit hoved

BEHANDLINGSTILBUD FOR VOKSNE

Mange af de mennesker, som kommer på vores centre for behandling af rusmiddelafhængighed har ofte også psykiske problemstillinger med i bagagen. De har måske allerede fået stillet en diagnose. Derfor giver det ikke mening kun at behandle afhængigheden af alkohol, piller og hash. Så er der behov for behandling med dobbeltfokus, der også tager højde for personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser. Denne gruppe mennesker har typisk behov for længerevarende døgnbehandling, som også rummer social træning i at få en dagligdag til at fungere.

Psykiske lidelser i voksenlivet kan i nogle tilfælde også relateres til seksuelle eller voldelige overgreb oplevet i barndommen eller ungdommen.

Her finder du vores behandlingstilbud for voksne

DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

Når børn og unge anbringes på vores døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, har de ofte været igennem en række traumer og har brug for professionel behandling. De er måske vokset op i familier præget af misbrug, vold og forsømmelse, og mangler derfor tryghed, omsorg, nærvær og stabilitet i hverdagen. Nogle af disse børn er stærkt selvmordstruede. En anbringelse, der kan vare fra få måneder til hele opvæksten, skal skabe udvikling og forberede barnet og den unge så godt som muligt til et selvstændigt voksenliv.

Her finder du vores døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt stederne direkte via de viste links eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

FAKTA OM PSYKISK SYGDOM

 • Ca. 560.000 danskere har en psykisk sygdom

Kilde: Bedre psykiatri – Landsforeningen for pårørende

 • Op mod 20 % af den danske befolkning har en lidelse af ikke-psykotisk karakter i løbet af et år.
 • Mindst 250.000 personer var depressionsramte i 2009
 • 42.534 personer fik en psykiatrisk indlæggelse i 2008
 • 2.629 børn og unge stod med et akut behov for undersøgelse eller behandling på venteliste til børne- og ungdomspsykiatrien pr. 1.3.2009
 • 4.334 voksne stod med et akut behov for undersøgelse eller behandling på venteliste til voksenpsykiatrien pr. 1.3.2009

Kilde: Danske Regioner, marts 2009, og Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Gode sommeroplevelser for 500 børn, unge og voksne

Alle skal have noget at glæde sig til i sommerferien. Det er desværre ikke en selvfølge, og så kan skoleferien føles meget lang.

Fest og sommersjov i Kolding for 20. gang

Den frivillige forening UGE 30 arrangerer for 20. gang "Sommersjov i uge 30" sammen med det sociale værested Gademix i Kolding.

Café Stevnen får donation på fire mio. kr.

Den A. P. Møllerske Støttefond donerer fire millioner kroner til renovering af den sociale Café Stevnens bygninger fra kloak til kvist.