RÅDGIVNING

Et menneske, der står midt i en krise har ofte brug for hjælp i form af vejledning og rådgivning. KFUM's Sociale Arbejde tilbyder gode råd og hjælp, når livet trykker.

   

Gældsrådgivningen På Fode Igen tilbydes blandt andet på Café Paraplyen i Odense.

VI HJÆLPER MENNESKER, DER:

  • oplever, at deres tilværelse er ved at vælte som følge af gæld eller uoverskuelig økonomi
  • ikke selv kan finde løsning på juridiske tvister
  • har det svært med livets udfordringer
  • under opvæksten har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
  • under opvæksten har været udsat for fysisk eller psykisk vold

RÅDGIVNINGER MED SÆRLIGT FOKUS

Gældsrådgivningen På Fode Igen:

Mægling i Børnehøjde:

Psykologisk rådgivning til mænd i krise:

Rådgivning om incest og andre seksuelle overgreb:

Online-rådgivning for unge om privatøkonomi:

Online-rådgivning for unge om livets udfordringer:

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING ALLE STEDER

Omsorg, hjælp, vejledning eller rådgivning. Det hele handler om at hjælpe mennesker videre i livet, og i KFUM’s Sociale Arbejde gør vi det hele tiden. De fleste af vores institutioner og sociale tilbud tilbyder rådgivning og vejledning i større eller mindre grad. Nogle steder er kerneydelsen rådgivning. Andre steder er rådgivning blot ét blandt en række tilbud.

Flere steder har vi socialrådgivere ansat, der kan rådgive i forhold til fx indgange til uddannelsessystemet og jobmarkedet, muligheden for flexjob eller førtidspension, handicaphjælpemidler og behandling i psykiatrien. Ofte deltager ansatte eller frivillige på vores institutioner som bisidder ved møder hos fx kommunen, lægen eller Statsforvaltningen, hvis gæsten ønsker det.

Rådgivningen har været en øjenåbner for mig

KONTAKT

Vil du vide mere, så kontakt rådgivningerne direkte via de viste links ovenfor eller KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

FAKTA

  • 231.582 danskere var registreret i gældsregistret RKI i 2014
  • Den samlede misligholdte privatgæld var 16,8 mia. kroner pr. 1.1.2015

Kilde: Experian

  • Statsforvaltningen behandler cirka 17.000 sagsforløb om året vedrørende samvær

Kilde: Statsforvaltningen

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

KFUM's Sociale Arbejde i nødbered- skab for socialt udsatte og sårbare

Virus-situationen medfører desværre ændringer i vores tilbud til socialt udsatte mennesker for at forhindre smittespredning.

Ensomme mennesker finder nye fællesskaber

Støtte fra de danske Y's Mens klubber er med til at hjælpe hundredvis af ensomme mennesker ind i fællesskaber ved at blive frivillige

Provsti og social café øger diakonalt samarbejde

På Djursland vil Norddjurs Provsti og KFUM's Sociale Arbejde fremover arbejde tættere sammen om diakonale, sociale tilbud