KOMMUNALT SAMARBEJDE

KFUM’s Sociale Arbejde samarbejder med cirka 50 af landets kommuner om at løse sociale udfordringer i lokalområderne og på tværs af kommunerne

   

På vores institutioner og sociale tilbud har vi mange forskellige samarbejdsformer med kommunerne, og vi indgår altid gerne i en dialog om skabelse af nye sociale tilbud

SAMSKABELSE OG HELHEDSORIENTEREDE TILBUD

KFUM’s Sociale Arbejde bidrager med faglig ekspertise og frivillige hænder til at imødekomme en lang række sociale problemstillinger for mennesker i udsatte livssituationer. Organisationen har stor erfaring med drift og udvikling af samarbejder omkring omsorgs-, støtte-, rådgivnings- og behandlingsopgaver inden for en lang række socialfaglige områder.

Erfaring med samskabelsesprocesser og udvikling af helhedsorienterede tilbud for mennesker, der står udsat, har gennem årene været et kendetegn for organisationens samarbejde med den offentlige sektor. Netop ved at forene kompetencer og ressourcer gennem samskabelse opnår vi gode resultater. Samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet er grobund for nye veje til gavn for socialt udsatte.

KFUM’s Sociale Arbejde spænder vidt. Vi tilbyder høj socialfaglighed inden for flere områder, blandt andet anbringelse af børn og unge, alkoholbehandling og hjemløseområdet. En række sociale problemer mødes ligeledes gennem omsorgs-, støtte- og rådgivningsarbejde, der løses både med lønnede og frivillige kræfter fx på vores sociale caféer og væresteder, i gældsrådgivningstilbud og mentorprojekter.

ERFARINGER OG KOMPETENCER

Som civilsamfundsorganisation kan vi trække på erfaring fra 100 års socialt arbejde og faglige kompetencer fra over 100 institutioner og sociale tilbud. Vi er derfor godt rustet til at finde nye innovative løsninger til gavn for mennesker i udsatte livssituationer.

Vores arbejdsområder er beskrevet inden for ni sociale områder: Børn og unge, Overgreb, Misbrug og afhængighed, Hjemløshed, Ensomhed, Psykisk sygdom, Familier, Udenfor arbejdsmarkedet og Rådgivning.

Klik på det enkelte område i bunden af siden for at læse mere om vores erfaringer og kompetencer.

SAMARBEJDSFORMER

På vores institutioner og sociale tilbud har vi mange forskellige samarbejdsformer med kommunerne. Formen afhænger af, hvad der giver mening for begge parter, og baseres på et konstruktivt, ligeværdigt og gennemsigtigt samarbejde. Vi har således både driftsoverenskomster, rammeaftaler, partnerskabsaftaler, samarbejdsaftaler, løbende §18-bevillinger og projektaftaler.

FRIVILLIGHED

Som civilsamfundsorganisation har vi årelang erfaring og ekspertise i at rekruttere, fastholde og uddanne frivillige. Hvis din kommune påtænker at involvere frivillige i det sociale arbejde, er I meget velkomne til at kontakte os for at drøfte, hvordan vi som organisation kan bistå med at organisere en frivillig indsats.

KONTAKT

Ønsker du at drøfte samarbejdsmuligheder og hvordan vi sammen kan finde løsninger på sociale udfordringer i vores samfund, så kontakt generalsekretær Morten Skov Mogensen på msm(at)kfumsoc.dk / 2924 1068 eller KFUM’s Sociale Arbejdes hovedkontor på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Giv et måltid og STØT udsatte og hjemløse under krisen

Vores nødberedskab under Corona-krisen er under pres. Udsatte og hjemløse er dobbelt sårbare. Du kan hjælpe ved at give et gratis måltid >>

Stort pres på sociale caféer og væresteder

Flere sociale caféer og væresteder - blandt andet Café Paraplyen på Frederiksberg - oplever et voldsomt pres på nødberedskabet

I Folkekøkkenet afviser man ingen, som er sultne

I Folkekøkkenet i Kolding afviser man ingen, som er sulte. Her tilberedes masser af lækker mad, som leveres ud af huset.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com