Behandl hinanden ordentligt

- Der er ingen sund fornuft i journaler og handleplaner – det er kun noget systemet kræver. Sådan sagde Ole Sørensen, leder af socialpsykiatrien i Langeland Kommune, i et provokerende oplæg på KFUM’s Sociale Arbejdes årlige lederdage i Vejle.

 

18.04.2016
Tekst: Torben Lindberg

Lederne i KFUM’s Sociale Arbejde mødtes den 14.-15. april til to inspirerende dage. Fokus var på, hvordan lederne kan skabe de bedste forhold for medarbejdere, frivillige og ikke mindst udsatte mennesker i Danmark. I den forbindelse drøftede lederne blandt andet menneskesyn og værdigrundlag, samspillet med det offentlige samt kommunikation.

Blandt oplægsholderne var Ole Sørensen, leder af socialpsykiatrien i Langeland Kommune. I et provokerende oplæg sagde han blandt andet:

- Der er ingen sund fornuft i journaler og handleplaner – det er kun noget systemet kræver. Jeg kalder mine brugere for samarbejdspartnere, for det er brugerne, der bedst ved, hvad de har behov for.

Ole Sørensen er fortaler for at nedbryde kasser og mønstre, da de forhindrer, at vi ser hinanden som mennesker. Ole har i 35 år arbejdet i socialpsykiatrien, og han er også kendt fra DR’s serie ”Rebellen fra Langeland”.

- Tænk, at jeg bliver kaldt kontroversiel og rebel, fordi jeg vil bruge min fornuft, faglighed og behandle folk godt. Vi skal jo ikke alle puttes i kasser og ligne hinanden, sagde Ole Sørensen.

Han tilføjede med et smil i sit store skæg: ”Og når jeg kigger mig selv i spejlet, siger jeg også til mig selv: Nej, det er der nok heller ingen fare for, at vi alle kommer til at se ens ud.

Ole er tilhænger af sund fornuft. Og han mener, at hvis man har hjertet på rette sted, så kan man udvikle en fantastisk faglighed.


Ledelse og værdier
Deltagerne på lederdagene fik også inspiration og input fra ledelsesforsker Helle Hedegaard Hein, som satte fokus på meningsskabende værdiledelse. Hun er forfatter til bogen ”Primadonnaledelse – når arbejdet er et kald”, og hun har gennemført feltstudier på diakonale arbejdspladser, blandt andet under KFUM’s Sociale Arbejde.

Helles konklusion er, at det grundlæggende menneskesyn ofte gennemsyrer de diakonale arbejdspladser, som dermed får nogle meget klare værdier, der er med til at give mening for både ansatte, frivillige og brugere. Men det er vigtigt med løbende refleksion og kommunikation om organisationens menneskesyn, hvis ansatte og frivillige skal forblive motiverede.

Samspil med civilsamfund
Direktør Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune, satte i et oplæg fokus på kommunernes samspil med civilsamfundet.

KFUM’s Sociale Arbejde samarbejder i dag med hver tredje kommune om vigtige indsatser for udsatte mennesker. Jørgen Andersen forudser, at erhvervsliv, det offentlige og frivillige organisationer i fremtiden vil samarbejde endnu mere.

Synlighed er nødvendig
Ledelses- og kommunikationsrådgiver Rulle Grabow gav i sit hurtigt snakkede indlæg ideer til, hvordan KFUM’s Sociale Arbejde kan blive mere synlige både lokalt og på landsplan. Hun mener, at synlighed i dag er en forudsætning for at kunne udvikle sig som organisation – til glæde for brugerne af KFUM’s Sociale Arbejde.

Rebellen fra Langeland

Ole Sørensen er kendt fra DR's serie "Rebellen fra Langeland"

Skarp og rapkæftet

Rulle Grabow kendes som skarp og rapkæftet kommentator og medlem af ekspertpanelet i DR2's "Jersild minus spin"

Giv et måltid og STØT udsatte og hjemløse under krisen

Vores nødberedskab under Corona-krisen er under pres. Udsatte og hjemløse er dobbelt sårbare. Du kan hjælpe ved at give et gratis måltid >>

Stort pres på sociale caféer og væresteder

Flere sociale caféer og væresteder - blandt andet Café Paraplyen på Frederiksberg - oplever et voldsomt pres på nødberedskabet

I Folkekøkkenet afviser man ingen, som er sultne

I Folkekøkkenet i Kolding afviser man ingen, som er sulte. Her tilberedes masser af lækker mad, som leveres ud af huset.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com