BLIK FOR DET ENKELTE MENNESKE HAR ALDRIG VÆRET VIGTIGERE

D. 26.9.2018

I et samfund, hvor mennesker bliver set og håndteret som sager i et system og ofte bliver reduceret til et tal i en statistik, er der mere end nogensinde behov for det menneskesyn, KFUM’s Sociale Arbejde har stået for i 100 år.

Livet går skævt for os alle. På ét eller andet tidspunkt. Derfor er der nu og fremover brug for sociale organisationer, der afhjælper og afdækker sociale behov i samfundet, og inspirerer det offentlige til at tage fat. 

Det blev bekræftet fra flere sider på KFUM’s Sociale Arbejdes årsmøde, som blev holdt d. 21.-22 september 2018 i Middelfart.

FÅ BEHANDLINGSTILBUD TIL MISBRUGERE

Manglende behandling af misbrug af både stoffer og alkohol er ifølge formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, et af de største sociale problemer i Danmark. Omkring 150.000 mennesker er ifølge Sundhedsstyrelsen afhængige af alkohol. Kun 16.000 af disse kommer i behandling i løbet af et år. Døgnbehandling af stofmisbrugere tilbydes stort set kun de indsatte i landets fængsler. 

- Vi ville næppe acceptere samme mangel på behandling på andre områder, påpegede Jann Sjursen.

Alarmerende stigning i antallet af unge, der lever på gaden og antallet af børn, der lever i reel fattigdom, kalder på en ny retning for socialpolitik i Danmark.  De menneskelige og økonomiske omkostninger bliver kanonhøje i fremtiden, hvis ikke vi sadler om og rækker mennesker den hjælp, de har brug for, forklarede Jann Sjursen deltagerne på årsmødet:

- Hvis vi som samfund ikke tillader, at folk går i hundene, skal vi have et mere rummeligt samfund. Vi skal bruge færre ressourcer på kontrol og genetablere et arbejdsmarked, hvor alle får mulighed for at bidrage med dét de kan, forklarer Jann Sjursen.

Video med Jann Sjursen: "Der er brug for en ny retning for socialpolitikken"

At alle har noget at bidrage med har været et holdepunkt for KFUM’s Sociale Arbejde gennem årtier. Flere steder i landet fungerer væresteder som spisested, varmestue, arbejdsplads for fleksjobbere, jobtræning og mødested for rådgivningstjenester.

JANN SJURSEN, FORMAND FOR RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

BRUG FOR NYE FÆLLESSKABER

Børne- og socialminister Mai Mercado måtte i sidste øjeblik melde afbud til årsmødet og sendte i stedet en videohilsen. Heri lovpriste hun KFUM’s Sociale Arbejde i de forgangne 100 år og fremhævede i det fremtidige arbejde særligt behovet for at opbygge fællesskaber: 

- En femtedel af alle danskere føler sig udenfor. De føler sig ikke involveret, føler de står på sidelinjen og kan kigge ind på andres fællesskaber. Derfor er det vanvittig vigtigt, vi stadig har KFUM’s Sociale Arbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at der er lige så stort behov for KFUM’s Sociale Arbejde i dag som for 100 år siden, sagde ministeren. 

Hun fremhævede særligt det forebyggende arbejde, initiativer som projektet ”Hele Danmarks Familieklub” løfter:

- Uden det forebyggende arbejde ville I stå et andet sted. I ”Hele Danmarks Familieklub” kan alle kan komme ind og være del af fællesskabet. Vi ved hvor vigtigt det er ikke at føle sig alene – særligt de første 1000 dage i en lille ny families liv. Værdien af det skal ikke underkendes, men anerkendes, sagde Mai Mercado. 

Videohilsen fra børne- og undervisningsminister Mai Mercado

KALDER PÅ NYE SAMARBEJDER

Samtidig kaldte både Jann Sjursen og Mai Mercado på behovet for nye, tværgående samarbejdsformer mellem fonde, kommuner og civilsamfundsorganisationer som KFUM’s Sociale Arbejde. 

- Frivillighed har aldrig været vigtigere. I har evnen til at involvere jer selv og dem, det handler om og finde løsninger i nye samarbejdsformer. Det er en politisk opgave at give bedre muligheder for, at frivilligheden kan blomstre, sagde Mai Mercado. 

Et synspunkt Jann Sjursen er enig i. Samtidig ser han et behov for, at organisationer som KFUM’s Sociale Arbejde bringer sin unikke viden fra 100 års arbejde med mennesker på kanten af samfundets fællesskab i spil.

- Vi mangler fyrtårne, der siger vi vil et mere rummeligt og inkluderende Danmark. Vi skal kæmpe for at få et samfund, der vil prioritere socialpolitik. Der er grænser for, hvor meget civilsamfundsorganisationer kan løse, sagde Jann Sjursen.

Samarbejde på tværs og bedre udnyttelse af kompetencer og viden i egen organisation blev debatteret flere gange på årsmødet. 

LENE TANGGAARD, PROFESSOR PÅ AALBORG UNIVERSITET

PALETTEN ER BRED

- Det bedste for dem, vi er sat i verden for, er, at vi evner at samarbejde. Både internt, men også med myndigheder og andre organisationer på området. Har man brug for, at nogen rækker en hånd ud, er det i grunden ligegyldigt, hvem den tilhører. Det vigtigste er, at vi evner at skabe steder og tilbud, der bliver taget godt imod, pointerede Jens Maibom Pedersen, formand for KFUM’s Sociale Arbejde. 

De mange forskellige institutioner og tilbud, der i dag er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde, har aldrig haft større bredde. Paletten favner blandt andet væresteder, døgninstitutioner, bosteder, behandlingstilbud, mægling og rådgivning om jura og økonomi. 

Deltagerne på KFUM’s Sociale Arbejdes årsmøde havde også fornøjelsen af flere andre oplægsholdere. 

Ph.d. og professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet talte om, hvordan samfundets intense fokus på effektmåling og dokumentation af indsatser er uhensigtsmæssig at anvende på det sociale område. 

Video med professor Lene Tanggaard: "Et værdibaseret evidensbegreb"

Som afslutning på årsmødet fortalte fotograf Toke Mathias Riskjær om sine oplevelser under optagelsen til TV-serien ”52 dage som hjemløs”.

Folkemøde: Vi sætter fokus på udsatte og ulighed

KFUM's Sociale Arbejde inviterer til debat om udsatte mennesker samt ulighed i sundhed og samfundet på Folkemødet på Bornholm. Se vores events.

KOMMENTAR: Er kirken for de stærke blot?

Folkekirken har et uforløst potentiale til at blive en samlende kraft og katalysator for fællesskaber på tværs af skel, mener KFUM's Sociale Arbejde.

KOMMENTAR: Forbyd dyre lån og forebyg fattigdom

Horribelt dyre lån fører ofte til en gælds- spiral, som øger udsatte menneskers fattigdom. Politikerne bør gribe ind, mener KFUM's Sociale Arbejde.