Café Stevnen får donation på fire mio. kr.

Den 8. juli 2019

Den A. P. Møllerske Støttefond donerer fire millioner kroner til renovering af den sociale Café Stevnens bygninger fra kloak til kvist. Det giver bl.a. bedre adgang for kørestolsbrugere og mulighed for at etablere nødherberg for hjemløse.

- Det er utroligt glædeligt og en blåstempling af det store arbejde Café Stevnen udfører for mennesker i udsatte livssituationer, at Den A. P. Møllerske Støttefond nu bevilger penge til renovering af bygningerne, siger Per Vibskov Nielsen, formand for Café Stevnens styregruppe og provst på Nørrebro i København.

Café Stevnen, som ligger i Store Heddinge, åbnede i 2012. Caféen tilbyder god og billig mad tilberedt af frivillige, sociale aktiviteter, gratis gældsrådgivning, tilbud om bisidder, jobtræning mv. Stevnen driver også en genbrugsbutik.

Bygningerne er i meget dårlig forfatning, så der er behov for omfattende istandsættelse fra kloak til kvist. Der skal også indrettes et handicap-toilet, bedre adgangsvej for kørestolsbrugere, og på øverste etage etableres fem rum, der kan bruges som nødherberg for hjemløse mennesker eller til udvidelse af andre aktiviteter.

Café Stevnen er – ligesom 27 andre sociale caféer og væresteder – en del af KFUM’s Sociale Arbejde, der ejer Stevnens bygninger. Generalsekretær Morten Skov Mogensen siger: 

- Det betyder meget for mennesker på kanten af samfundet at blive mødt i indbydende og værdige rammer. Det øger simpelthen livskvaliteten. Derfor er vi meget taknemmelige for donationen.

Tovholdere på udarbejdelsen af fondsansøgningen og byggearbejderne er to af Café Stevnens lokale støtter: civilingeniør Ib Grønvaldt og tømrermester Flemming Schrøder, der er bygningsansvarligt styregruppemedlem. Renoveringen går i gang efter sommerferien.

Café Stevnen har en ansat daglig leder og omkring 50 frivillige. Stevnen nyder stor opbakning fra lokale borgere og erhvervsliv og har en samarbejdsaftale med Stevns Kommune.

#Stevnen #Stevns #udsatte #dksocial #kfumsoc

Maria og Sine skal etablere familieklubber i Jylland og på Fyn

Maria Bille Ravnborg og Sine Hulegaard Mikkelsen er ansat som projektkoordinatorer i Hele Danmarks Familieklub.

Gritt er ny leder af Livsværkstederne i Gellerup

Gritt Rhinstrøm, 40 år, er tiltrådt som ny leder af Livsværkstederne i Gellerup, Aarhus.

Børn af misbrugere får mere hjælp

Børn og unge fra misbrugsfamilier i syv jyske kommuner er sikret gratis, professionel hjælp de kommende fire år.