ENSOMME MENNESKER FINDER NYE FÆLLESSKABER

13.3.2020

Støtte fra Y’s Men International Region Danmark er med til at hjælpe hundredvis af ensomme mennesker ind i fællesskaber ved at blive frivillige i KFUM’s Sociale Arbejdes sociale caféer og i Hele Danmarks Familieklub.

Regionsprojektet ”Nye veje ud af ensomheden” har gjort det muligt for 11 sociale caféer og væresteder at være opsøgende i forhold til mennesker, som sidder for sig selv og få dem hen i caféen for at blive frivillige. Indtil videre har projektet engageret mellem tre og ni mennesker på hver af de deltagende caféer. Og der er masser af eksempler på, hvordan de nye fællesskaber breder sig, så deltagerne også mødes uden for caféen til strikkeklub, biografklub og fællesspisning. 

En social café arrangerede fx udflugt til en af deltagernes hjemstavn med spændende besøg og samvær, og en yngre frivillig er blevet fast hygge-pianist i caféen. Et tredje sted fandt fire frivillige sammen om at fejre jul, og to fik gennem deres frivillig-engagement afklaret deres jobsituation og tildelt pension.

  

Der er behov for frivillige, der kan være opsøgende i forhold til mennesker, som sidder for sig selv.

EN OVERVINDELSE AT TRÆDE IND

Café-lederne oplever, at det er en overvindelse at træde ind i ukendte sammenhænge, særligt hvis man har en begrænset omgangskreds. Men ved at få en rolle i fællesskabet og gøre en forskel for andre i kraft af den frivillige rolle, bliver det lettere at finde vej ind i sociale relationer.

Cafélederne har stor erfaring med at skabe rammer for, at den enkelte kan bidrage med det, som vedkommende kan, og samtidig lægge trædesten ud for den enkelte, som kan udvikle sig personligt gennem frivillighed og føle samhørighed ved at bidrage sammen med andre. 

Opgaverne for de nye frivillige er meget forskellige: En har planlagt menuen og er chefkok, en skræller kartofler, en anden sørger for at pynte bordet, en tredje synger for ved fællessang, og en fjerde har planlagt og viser an på gåturen i lokalområdet.

  

Hele Danmarks Familieklub byder også en masse nye frivillige med i projektet

FAMILIEKLUB OGSÅ MED

Hele Danmarks Familieklub byder også en masse nye frivillige med i projektet. Før jul var der aktiviteter i 55 familieklubber, og det kommende år skal 120 familieklubber brede sig over hele landet. Hver familieklub består af fem frivillige, som er værter for cirka ni familier, der mødes hver 14. dag til lærende, udviklende samvær og et måltid. 

30 nye frivillige har lige været samlet som startskud på nye familieklubber. Her blev de klædt på til at løfte opgaven og fik snakket igennem, hvordan de som frivilligteam vil komme godt fra land, og hvad der skal ske hen over de næste seks måneder, hvor familieklubberne kører. 

VIVE ANALYSERER TALLENE

VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd – står for en stor evaluering af projektet. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort, men de foreløbige undersøgelser viser, at Hele Danmarks Familieklub har formået at engagere mange frivillige, som ikke er aktive andre steder, og som står uden for andre fællesskaber, som fx kollegaer på en arbejdsplads eller studiekammerater på en uddannelse. Nye frivillige kommer til, fordi de gerne vil gøre noget for andre og bidrage til et fællesskab, hvor alle kommer med det, de kan. Det gælder fx hele familier, som vil være frivillige, eller unge, som gerne vil være ’junior-frivillige’, danskere med anden oprindelse, der starter som deltagere og siden tager en rolle på sig som frivillige. De er alle velkomne. 

Fælles for de nye frivillige er, at de giver udtryk for glæden ved at bidrage. En fortæller, hvor glad hun bliver over at være frivillig og få en følelse af at have det godt, når man går hjem. En anden har brugt familieklubben som afsæt for at komme mere ud og opfatter det som en gave at være sammen med andre end dem derhjemme.

FAKTA: NYE VEJE UD AF ENSOMHEDEN

Omkring 350.000 voksne danskere føler sig ensomme. Det kan føre til dårlig livskvalitet og sygdom.

Y's Men International Region Danmarks regionsprojekt 2019/2020 hedder ”Nye veje ud af ensomheden” og skal via opsøgende arbejde fra KFUM’s Sociale Arbejdes caféer og familieklubber motivere 400 sårbare mennesker til at blive frivillige. De frivillige skal bidrage til at hjælpe yderligere 2800 mennesker – både enlige og sårbare familier – ud af ensomhed.

Giv et måltid og STØT udsatte og hjemløse under krisen

Vores nødberedskab under Corona-krisen er under pres. Udsatte og hjemløse er dobbelt sårbare. Du kan hjælpe ved at give et gratis måltid >>

Stort pres på sociale caféer og væresteder

Flere sociale caféer og væresteder - blandt andet Café Paraplyen på Frederiksberg - oplever et voldsomt pres på nødberedskabet

I Folkekøkkenet afviser man ingen, som er sultne

I Folkekøkkenet i Kolding afviser man ingen, som er sulte. Her tilberedes masser af lækker mad, som leveres ud af huset.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com