Flere føler sig socialt udsatte

Antallet af yngre mennesker, der føler sig socialt udsatte, er næsten tredoblet på to år. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Socialt Udsatte.

5. marts 2018.

- Undersøgelsen bekræfter det billede, vi oplever i vores sociale institutioner og projekter. Vi møder mange mennesker med komplekse problemer, som har behov for hjælp og støtte, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen fra KFUM’s Sociale Arbejde.

Social uretfærdighed i samfundet
Undersøgelsen viser også, at danskerne i højere grad end tidligere peger på social uretfærdighed i samfundet som årsag til udsathed.

- Det er vigtigt, at vi bliver konfronteret med vores egen forståelse og tolerance overfor socialt udsatte. Både som samfund og individer må vi være bevidste om at sætte os i hinandens sted og forhold os til, hvordan vi kan hjælpe udsatte mennesker ind i fællesskabet. Der er brug for en større opmærksomhed på udsatte menneskers livsvilkår og behovet for, at vi er fælles om at række ud og hjælpe, siger Morten Skov Mogensen, som er medlem af Rådet for Socialt Udsatte.

14 procent af de 18-34-årige opfattede sig selv som socialt udsatte, da de blev spurgt i 2017. Det tilsvarende tal var 5 procent i 2015. For de 25-55-årige er tallet steget fra 9 til 16 procent.

Læs også:

Behov for større opmærksomhed

- Det er vigtigt, at vi bliver konfronteret med vores egen forståelse og tolerance overfor socialt udsatte, mener generalsekretær Morten Skov Mogensen.

Jubilæums-årsmøde peger fremad

Deltagerne på KFUM's Sociale Arbejdes 100 års jubilæumsårsmøde vil drøfte, hvordan organisationen bedst kan hjælpe i 2018 og årene fremover.

Malerier med et budskab

Med skarpt blik for fællesskab og livets udfordringer har Kirsten Murhart på tre malerier indkapslet, hvad KFUM's Sociale Arbejde handler om.

Jubilæumsmagasin om 100 års socialt arbejde

KFUM's Sociale Arbejde fylder 100 år i 2018. Det fejrer vi blandt andet med en jubilæumsudgave af magasinet Hjerterum.