Flere føler sig socialt udsatte

Antallet af yngre mennesker, der føler sig socialt udsatte, er næsten tredoblet på to år. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Socialt Udsatte.

5. marts 2018.

- Undersøgelsen bekræfter det billede, vi oplever i vores sociale institutioner og projekter. Vi møder mange mennesker med komplekse problemer, som har behov for hjælp og støtte, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen fra KFUM’s Sociale Arbejde.

Social uretfærdighed i samfundet
Undersøgelsen viser også, at danskerne i højere grad end tidligere peger på social uretfærdighed i samfundet som årsag til udsathed.

- Det er vigtigt, at vi bliver konfronteret med vores egen forståelse og tolerance overfor socialt udsatte. Både som samfund og individer må vi være bevidste om at sætte os i hinandens sted og forhold os til, hvordan vi kan hjælpe udsatte mennesker ind i fællesskabet. Der er brug for en større opmærksomhed på udsatte menneskers livsvilkår og behovet for, at vi er fælles om at række ud og hjælpe, siger Morten Skov Mogensen, som er medlem af Rådet for Socialt Udsatte.

14 procent af de 18-34-årige opfattede sig selv som socialt udsatte, da de blev spurgt i 2017. Det tilsvarende tal var 5 procent i 2015. For de 25-55-årige er tallet steget fra 9 til 16 procent.

Læs også:

Behov for større opmærksomhed

- Det er vigtigt, at vi bliver konfronteret med vores egen forståelse og tolerance overfor socialt udsatte, mener generalsekretær Morten Skov Mogensen.

Kaffe, kage og kondomer på Jelling Festivalen

Udover sol, søde drinks og sjov har der også mulighed for at tale om psykisk sundhed, tabuer - og om at passe på sig selv

Alma skal støtte børn fra familier med misbrug

Alma Smakic er ansat som børn- og unge-behandler i projekt Ballast og skal arbejde i Jammerbugt, Morsø og Thisted kommuner.

Velmenende og venligt trækker han stolen ud for mig

Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet. Som nyansat journalist hos KFUM’s Sociale Arbejde har mine tanker kredset om besøget på Café Parasollen.