Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

Den 12. september 2019

Den seneste hjemløsetælling fra VIVE viser et lille fald i det samlede antal hjemløse. Men der er stadig over 6400 mennesker uden bolig, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som telefonisk henvender sig. Der er ganske simpelt ikke plads til alle de hjemløse.

Den seneste hjemløsetælling kommer ikke bag på forsorgshjemmet Toften.

- Vi har en massiv søgning på vores paragraf 110-tilbud - altså mennesker, som akut har brug for et sted at være. Hvis folk møder op her på matriklen, må vi ikke afvise dem - og det har vi jo heller ikke lyst til. Så vi har haft folk sovende på sofaer, og nu er det politisk vedtaget, at der skal åbne et natherberg, hvor vi optager mennesker døgnet rundt 365 dage om året, siger forstander Karen-Marie Heltoft fra forsorgshjemmet Toften i Slagelse.

Hun oplever, at hjemløse i stigende grad er enormt udsatte mennesker, som slås med mange forskellige problemer ud over hjemløshed. Det er fx psykiske vanskeligheder, misbrug, somatisk sygdom og dårlig økonomi.

- Og da der mangler billige boliger, så bor folk typisk længere tid hos os. Det giver et ekstra pres og betyder, at vi ikke kan tage så mange nye ind, siger Karen-Marie Heltoft.

Slagelse og flere mindre kommuner har de seneste år oplevet en stigning i antallet af hjemløse, og det seneste års tid har Slagelse for første gang haft gadesovere.

Det skyldes blandt andet, at mennesker bliver udskrevet direkte fra psykiatrien til gaden, viser en undersøgelse, som Toften har været med til at lave. På tre måneder blev seks mennesker udskrevet direkte til gaden. Derudover er der kommet nye hjemløse til fra andre kommuner, som det opsøgende gadeteam er kommet i kontakt med.

Billige og skæve boliger
Slagelse Kommune har også en opsøgende gadeindsats og 11 såkaldte skæve boliger, hvor mennesker på kanten kan bo og få støtte.

- En af løsningerne på hjemløshed er selvfølgelig flere billige boliger og flere skæve boliger. Ghettoplanen betyder jo, at mennesker på kontanthjælp ikke har mulighed for  indflytning i ghettoområderne - og det begrænser adgangen til billige boliger for kontanthjælpsmodtagere. Vi har ellers gode erfaringer med "housing first"-strategien, men det kræver billige boliger, siger Karen-Marie Heltoft. 

- Samtidig kan vi rykke tættere sammen som professionelle - både internt i kommunerne og mellem kommuner, region, frivillige, politiet osv. Det er vigtigt at få koordineret en plan for den enkelte borger, og at det er borgeren, der sætter opgaven, og opgaven der sætter holdet, hvis det skal lykkedes.

- Endelig er bedre forebyggelse nødvendig, faktisk helt fra barnet bliver født. Vi ved, at børn, som har været anbragt udenfor hjemmet, har større risiko for hjemløshed. Så vi skal være bedre til efterværn og mere massivt støtte - det kan nedbringe antallet af unge hjemløse. 

- Toften oplever en vækst i mellemgruppen og de ældre hjemløse og for de mennesker, der har levet livet på kanten i en lang årrække, er det en samfundsmæssig opgave at sikre, at de får ordentlige og værdige kår. Det kan være i form af alternative plejehjem, hvor man kan rumme mennesker, der har en særlig social adfærd, misbrug og psykiske udfordringer, siger Karen-Marie Heltoft.

#hjemløshed #udsatte #dksocial #dkpol #kfumsoc

Hjemløshed

Forsorgshjemet Toften i Slagelse afviser dagligt 1-5 hjemløse, som henvender sig telefonisk. Der er desværre ikke plads til alle, som har behov for en plads på hjemløse-institutionen.

Igen samtaleforløb til mænd i krise

Projektet Livet Tilbage kan med en ny bevilling efter et års pause nu igen tilbyde terapeutiske samtaler til mænd i krise fire steder i Danmark.

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.