Frivillig på en ny måde

Projektet Frivilligdynamoen har siden 2012 arbejdet for at tiltrække nye typer frivillige til KFUM’s Sociale Arbejdes institutioner. Nu fortæller nye film om de spændende initiativer, som disse frivillige bringer ind i det sociale arbejde.

 

4.5.2015
Tekst: Henning Søgaard Nielsen

KFUM’s Sociale Arbejde har siden sommeren 2012 kørt projektet ”Frivilligdynamoen – frivilligt socialt arbejde i nyt lys”.

Ambitionen med Frivilligdynamoen er at komme i kontakt med en ny tids frivillige, der ønsker at engagere sig lokalt i frivilligt socialt arbejde, men som ønsker at gøre det mere uafhængigt og løst koblet i forhold til den gængse opfattelse af frivilligt socialt arbejde.

Den frivillige er nu til dags ofte motiveret af, hvad der giver mening her og nu, og ønsker ikke at indgå i faste vagtplaner. Den frivillige er drevet af det, som han / hun selv brænder for og ønsker kun at bidrage i den udstrækning, som han / hun selv finder givende. Den frivillige efterspørger nye indgange til at udføre frivilligt arbejde og i nogle tilfælde også lettere udveje til at stoppe igen.

Tanken med Frivilligdynamoen er gennem inddragelse at nye typer frivillige at åbne op for nye innovative indsatser rettet mod mennesker i udsatte livssituationer.

Med Frivilligdynamoen slipper vi frivilligheden løs i nye og løsere partnerskaber på tværs af virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og det civile samfund og motiverer på den måde en ny tids frivillige.

 

Målgruppen
Den primære målgruppe for Frivilligdynamoen er socialt udsatte grupper, der lever på kanten af samfundet og som føler sig marginaliserede og i meget begrænset omfang er brugere af eksisterende offentlige, frivillige og private tilbud om støtte til en forbedret livskvalitet.  

Målgruppen er meget bred og omfatter socialt isolerede unge, voksne, ældre, misbrugere, hjemløse, mennesker med psykiske problemer samt mennesker med brug for en håndholdt indsats for at komme videre i livet.

Tre nye film fortæller om Frivilligdynamoen med udgangspunkt i de sociale caféer Perlen i Nykøbing Mors og Kafé Kolind i Kolind på Djursland.

FRIVILLIGDYNAMOEN PÅ PERLEN

Tina er frivillig på Perlen og går ture med dem, som har lyst til at gå med

Traveturene med Tina i spidsen giver masser af god motion og frisk luft

FRIVILLIGDYNAMOEN PÅ PERLEN

Traveturene i omegnen af Nykøbing Mors med Tina i spidsen giver masser af god motion og frisk luft

FRIVILLIGDYNAMOEN PÅ PERLEN

Naturen på Mors indbyder til lange traveture

FRIVILLIGDYNAMOEN PÅ PERLEN

Der er ikke noget så dejligt som en travetur i skoven sammen med nogen, man kan snakke med

FRIVILLIGDYNAMOEN PÅ KAFÉ KOLIND

På Kafé Kolind har en bi-interesseret frivillig igangsat en ny spændende aktivitet

FRIVILLIGDYNAMOEN PÅ KAFÉ KOLIND

Det er vigtigt, at tøjet sidder rigtigt, så bierne ikke flyver ind og stikker

FRIVILLIGDYNAMOEN PÅ KAFÉ KOLIND

Nils er frivillig og styrer bi-projektet på Kafé Kolind

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.