GÆLDSRÅDGIVNING AKKREDITERET

11.12.2019

KFUM’s Sociale Arbejdes gældsrådgivning På Fode Igen, der har eksisteret siden 2009, er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt tilbuddet lever op til en række fælles standarder for gratis, sociale rådgivningstilbud. 

Vi er meget stolte af, at vores gældsrådgivning med 29 rådgivningssteder i hele Danmark har fået RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel. Det fortæller både os selv, vores rådssøgende og eksterne samarbejdspartnere, at vi leverer rådgivning af høj kvalitet til mennesker, der er kommet i en situation, hvor de ikke længere kan overskue deres privatøkonomi og har brug for hjælp. Ofte er det mennesker, som udover en uoverskuelig privatøkonomi også oplever anden modgang i livet.

For jurist og projektleder for På Fode Igen, June Crondahl, er der ingen tvivl om, at det har stor betydning for rådgivningen at blive akkrediteret:

- Mennesker i udsatte livssituationer har krav på en faglig kompetent rådgivning, der møder dem i øjenhøjde og med respekt for deres situation. Akkrediteringen viser, at det kan vi, siger projektleder June Crondahl.

Formålet med rådgivningen er at hjælpe udsatte mennesker til at få overblik over deres økonomiske situation og motivere dem til at reducere deres gæld. Målet er, at det enkelte menneske på længere sigt selv kan mestre sin økonomi og derved få en bedre livskvalitet.

Man kan i vores rådgivninger få uvildige råd og vejledning af kompetente frivillige rådgivere, der har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver eller jurist. De rådgiver om budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering og om, hvordan man kan anvende sit rådighedsbeløb bedst muligt.

Læs mere om RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning på raadgivningsdanmark.dk/akkreditering.

  

 

   

Projektmedarbejder Hanne Høy (tv.), projektleder June Crondahl og projektmedarbejder Michael Nielsen viser akkrediteringscertifikatet frem.

Igen samtaleforløb til mænd i krise

Projektet Livet Tilbage kan med en ny bevilling efter et års pause nu igen tilbyde terapeutiske samtaler til mænd i krise fire steder i Danmark.

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.