GÆLDSRÅDGIVNING AKKREDITERET

11.12.2019

KFUM’s Sociale Arbejdes gældsrådgivning På Fode Igen, der har eksisteret siden 2009, er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt tilbuddet lever op til en række fælles standarder for gratis, sociale rådgivningstilbud. 

Vi er meget stolte af, at vores gældsrådgivning med 29 rådgivningssteder i hele Danmark har fået RådgivningsDanmarks kvalitetsstempel. Det fortæller både os selv, vores rådssøgende og eksterne samarbejdspartnere, at vi leverer rådgivning af høj kvalitet til mennesker, der er kommet i en situation, hvor de ikke længere kan overskue deres privatøkonomi og har brug for hjælp. Ofte er det mennesker, som udover en uoverskuelig privatøkonomi også oplever anden modgang i livet.

For jurist og projektleder for På Fode Igen, June Crondahl, er der ingen tvivl om, at det har stor betydning for rådgivningen at blive akkrediteret:

- Mennesker i udsatte livssituationer har krav på en faglig kompetent rådgivning, der møder dem i øjenhøjde og med respekt for deres situation. Akkrediteringen viser, at det kan vi, siger projektleder June Crondahl.

Formålet med rådgivningen er at hjælpe udsatte mennesker til at få overblik over deres økonomiske situation og motivere dem til at reducere deres gæld. Målet er, at det enkelte menneske på længere sigt selv kan mestre sin økonomi og derved få en bedre livskvalitet.

Man kan i vores rådgivninger få uvildige råd og vejledning af kompetente frivillige rådgivere, der har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver eller jurist. De rådgiver om budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering og om, hvordan man kan anvende sit rådighedsbeløb bedst muligt.

Læs mere om RådgivningsDanmarks akkrediteringsordning på raadgivningsdanmark.dk/akkreditering.

  

 

   

Projektmedarbejder Hanne Høy (tv.), projektleder June Crondahl og projektmedarbejder Michael Nielsen viser akkrediteringscertifikatet frem.

KFUM's Sociale Arbejde i nødbered- skab for socialt udsatte og sårbare

Virus-situationen medfører desværre ændringer i vores tilbud til socialt udsatte mennesker for at forhindre smittespredning.

Ensomme mennesker finder nye fællesskaber

Støtte fra de danske Y's Mens klubber er med til at hjælpe hundredvis af ensomme mennesker ind i fællesskaber ved at blive frivillige

Provsti og social café øger diakonalt samarbejde

På Djursland vil Norddjurs Provsti og KFUM's Sociale Arbejde fremover arbejde tættere sammen om diakonale, sociale tilbud