Glædelig jul og godt nytår

Den 19. december 2018.

Glædelig jul og tusind tak til alle frivillige og ansatte i KFUM's Sociale Arbejde og til vores mange støtter og samarbejdspartnere.

For nogle mennesker kan julehyggen snart brede sig. Det gælder dog langt fra alle, for mange mennesker står udsatte og uden for fællesskaberne.

KFUM’s Sociale Arbejde har i 2018 markeret 100-års jubilæum. Det er en god anledning til at trække de store linjer op – og frem for alt til at kigge fremad.

Udsatheden og indsatsen er forandret gennem årene. Men de grundlæggende værdier i vores indsats er uforandrede. Det enkelte menneske har til alle tider haft krav på at blive mødt som ubetinget værdifuldt. Og det må aldrig gå af mode at møde mennesker med hjertevarme og indlevelse. Så bliver vi et fattigt samfund.

Når noget er uværdigt, og børn, unge og voksne på samfundets kant har brug for hjælp og støtte, så må vi sammen gøre noget ved det. Det er lige så vigtigt i dag og i fremtiden som for 100 år siden. I KFUM´s Sociale Arbejde glæder vi os over den store vilje, der er til at løfte sammen på tværs af civilsamfund, offentlig og privat sektor.

Lad os med afsæt i julens budskab om håb inddrage flere mennesker i hjertevarme fællesskaber – fordi vi sætter spor i hinandens hjerter!

Med ønsket om fortsat godt samarbejde ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Morten Skov Mogensen
Generalsekretær

KOMMENTAR: Forbyd dyre lån og forebyg fattigdom

Horribelt dyre lån fører ofte til en gælds- spiral, som øger udsatte menneskers fattigdom. Politikerne bør gribe ind, mener KFUM's Sociale Arbejde.

KOMMENTAR: Urimelig ulighed i sundhed

Socialt udsatte mennesker lever i snit 19 år kortere end resten af befolkningen. Sundhedssystemet skal være bedre til at hjælpe i tide.

KOMMENTAR: Hjemløse har brug for bedre hjælp

KFUM's Sociale Arbejdes generalsekre- tær, Morten Skov Mogensen, mener, at hjælpen til landets hjemløse er helt utilstrækkelig.