Glædelig jul og godt nytår

Den 19. december 2018.

Glædelig jul og tusind tak til alle frivillige og ansatte i KFUM's Sociale Arbejde og til vores mange støtter og samarbejdspartnere.

For nogle mennesker kan julehyggen snart brede sig. Det gælder dog langt fra alle, for mange mennesker står udsatte og uden for fællesskaberne.

KFUM’s Sociale Arbejde har i 2018 markeret 100-års jubilæum. Det er en god anledning til at trække de store linjer op – og frem for alt til at kigge fremad.

Udsatheden og indsatsen er forandret gennem årene. Men de grundlæggende værdier i vores indsats er uforandrede. Det enkelte menneske har til alle tider haft krav på at blive mødt som ubetinget værdifuldt. Og det må aldrig gå af mode at møde mennesker med hjertevarme og indlevelse. Så bliver vi et fattigt samfund.

Når noget er uværdigt, og børn, unge og voksne på samfundets kant har brug for hjælp og støtte, så må vi sammen gøre noget ved det. Det er lige så vigtigt i dag og i fremtiden som for 100 år siden. I KFUM´s Sociale Arbejde glæder vi os over den store vilje, der er til at løfte sammen på tværs af civilsamfund, offentlig og privat sektor.

Lad os med afsæt i julens budskab om håb inddrage flere mennesker i hjertevarme fællesskaber – fordi vi sætter spor i hinandens hjerter!

Med ønsket om fortsat godt samarbejde ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Morten Skov Mogensen
Generalsekretær

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.