Gratis gældsrådgivning er en god investering

Den 12. september 2019

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Årligt får omkring 7000 mennesker gratis gældsrådgivning af bl.a. Forbrugerrådet Tænk, Settlementet og På Fode Igen under KFUM's Sociale Arbejde, som var de tre organisationer, der deltog i mødet i Folketinget. 

- Igennem 10 år har vi rådgivet mennesker, og der er hårdt brug for indsatsen. Gæld er enormt tabubelagt, og gældsproblemer kan være så altoverskyggende, at de blokerer for, at borgerne arbejder med andre problemer, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen.

Næsten alle rådgivninger oplever øget efterspørgsel, så behovet er stort. 

STOR VÆRDI FOR MENNESKER OG SAMFUND
Udbyttet af rådgivningerne er meget værdifuldt. 87 procent af de gældsramte oplever, at de efter rådgivningen er mere klar til at tackle andre udfordringer, når der er styr på økonomien.

Både for den enkelte og samfundsøkonomisk er gratis gældsrådgivning en stor gevinst. En østrigsk undersøgelse viser, at der er et samfundsøkonomisk overskud på 5,3 euro, hver gang der investeres 1 euro. Gældsramte har fx større risiko for sygdom og arbejdsløshed, og Rådet for Socialt Udsatte konkluderer i en rapport fra 2014, at gældsproblemer er en væsentlig barriere for at finde løsninger på udsatte borgeres andre problemer.

Gældsrådgivningerne har hidtil været finansieret af Satspuljen, som er nedlagt. På mødet med Folketingets socialudvalg anbefalede organisationerne en ny statslig grundfinansiering over finansloven. Samtidig anbefalede organisationerne, at det bliver muligt at arbejde med en tidligere og opsøgende indsats. Organisationerne vil gerne kunne rådgive borgere med problematisk økonomi, inden de bliver fuldstændig gældsramte og ender i en uoverskuelig situation uden betalingsevne.

I øvrigt anbefaler organisationerne, at lånemarkedet reguleres mere, så der bl.a. sættes loft over den årlige omkostningsprocent (ÅOP), som i dag kan være helt op til 1000 procent.

#gæld #gældsrådgivning #udsatte #dksocial #dkpol #kfumsoc

Gældsrådgivning

Fire repræsentanter for Forbrugerrådet Tænk, Settlementet og KFUM's Sociale Arbejde mødtes med Folketingets Social- og indenrigsudvalg.

7000 mennesker får årligt gratis gældsrådgivning, bl.a. af På Fode Igen.

Giv et måltid og STØT udsatte og hjemløse under krisen

Vores nødberedskab under Corona-krisen er under pres. Udsatte og hjemløse er dobbelt sårbare. Du kan hjælpe ved at give et gratis måltid >>

Stort pres på sociale caféer og væresteder

Flere sociale caféer og væresteder - blandt andet Café Paraplyen på Frederiksberg - oplever et voldsomt pres på nødberedskabet

I Folkekøkkenet afviser man ingen, som er sultne

I Folkekøkkenet i Kolding afviser man ingen, som er sulte. Her tilberedes masser af lækker mad, som leveres ud af huset.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com