Håb & Motivation: Sådan når du målet

Den 23. november 2018.

Psykolog og master i positiv psykologi, Ebbe Lavendt, har de seneste to dage undervist 20 frivillige i Håb & Motivation. Kurset skal styrke deltagerne evne til at støtte og hjælpe gæster og brugere af sociale tilbud.

- Jeg vil gerne blive bedre til at lytte og snakke med vores gæster om de udfordringer, de slås med, siger Randi Zürek. Hun er udlært syerske og arbejder som frivillig i den sociale café Paraplyen Frederiksbergs syværksted, hvor gæsterne kan få tilrettet og repareret tøj.

Tina Kragh, leder af Paraplyen Frederiksberg, har arrangeret kurset, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde udbyder.

- Det er vigtigt, at vi som ansatte og frivillige reflekterer over kontakten til gæsterne. Det er livgivende med nyt input, og kurset et samtidig en anledning til at dele anekdoter og oplevelser samt drøfte, hvordan vi bedst håndterer dem i dagligdagen, siger Tina Kragh.

Med på kurset er 20 frivillige fra Café Paraplyen og værestedet Den Brogede Verden, som begge er en del af KFUM's Sociale Arbejde. Desuden deltager frivillige fra SMP - Samvirkende Menighedsplejer og Nazareth Kirke.

#cafeparaplyen #kfumsoc #frivillig #udsatte

Håb & Motivation

Hør i videoen Ebbe Lavendt fra Center for Positiv Psykologi forklare om handlekraft, forhindringer og veje mod målet.

 

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.