HJÆLP TIL MÆND I KRISE

KFUM’s Sociale Arbejde har fået del i de millioner, som skal støtte mænd i krise. Borgerskolen i Lemvig og Toften i Slagelse, der begge er midlertidige bosteder for hjemløse, kan derfor nu snart tilbyde gratis psykologhjælp til udsatte mænd.

 

31.3.2015
Tekst: Henning Søgaard Nielsen

Mænd, der befinder sig i en eksistentiel krise som følge af fx skilsmisse, hjemløshed eller misbrug, kan nu snart få gratis psykologisk rådgivning på Borgerskolen i Lemvig og Forsorgshjemmet Toften i Slagelse. Begge steder er bosteder for hjemløse og såkaldte §110-institutioner.

Socialminister Manu Sareen siger til Socialministeriets hjemmeside:

- Når man som mand bliver skilt eller mister sit arbejde og står på tærsklen til et nyt uventet kapitel af sit liv, kan det for nogen være vejen til en dyb, personlig krise og store sociale problemer. Det kan og skal vi sætte ind overfor. De her mænd skal opleve, at de ikke står alene i deres krise.

 

Psykologisk hjælp
Formålet med hjælpen på Borgerskolen og Toften er via gratis psykologisk rådgivning at støtte mænd i krise til at kunne håndtere egen livssituation og genetablere relationer til familie, netværk og samfundet i øvrigt og dermed mindske disse mænds risiko for udsathed.

På KFUM's Sociale Arbejdes bosteder for hjemløse oplever vi en voksende gruppe mænd i eksistentiel krise, hvor de behøver psykologhjælp for at komme videre i livet. Disse mænd er af forskellige årsager ikke i stand til at få hjælp fra myndighederne.

 

I ingenmandsland
Mændene er ikke tilknyttet misbrugsbehandling eller psykiatrien og har ikke råd til at opsøge psykologhjælp, selv om de er berettiget og måske endda henvist til det. De befinder sig i et ”ingenmandsland”, hvor vejen til udsathed er foruroligende kort. Projektet tilbyder disse mænd et rådgivningsforløb, der giver afklaring og indsigt, som sætter dem i stand til at agere anderledes.

Rådgivningen skal også vise videre til relevante tilbud, der kan bidrage til mændenes håndtering af egen livssituation. Det kan være behandlingstilbud inden for psykiatri, misbrug og ludomani eller sociale aktiviteter i civilsamfundet.

  

4-årig bevilling
Bevillingen til KFUM’s Sociale Arbejde på 2,3 millioner kroner kommer fra puljen ”Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise” og løber frem til udgangen af 2018. Puljen er en del af sats-puljeaftalen for 2015-1018 på det sociale område.

HJÆLP TIL MÆND I KRISE

Forsorgshjemmet Toften i Slagelse vil snart kunne tilbyde gratis psykologisk rådgivning til mænd i krise

HJÆLP TIL MÆND I KRISE

Borgerskolen i Lemvig, der er et bosted for hjemløse, kan også snart tilbyde gratis psykologhjælp til mænd i krise. Borgerskolen var i gamle dage kommuneskole - deraf navnet.

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Misse føler sig fattig, fordi hun har svært ved at betale sine faste udgifter. Børnene har aldrig haft termotøj. Læs mere.