ILDSJÆL MODTAGER HANNA-PRISEN

Leder af Børnekontakten i Kolding, Leif Christensen, modtager i dag Hanna-prisen for sit lange seje træk blandt børn og unge i et af Koldings belastede boligkvarterer

  

22.10.2015
Tekst: Henning Søgaard Nielsen

Leder af Børnekontakten i Kolding, Leif Christensen, modtager i dag Hanna-prisen, der er indstiftet af Lisbeth Zornig Andersen. Det sker på Børneårsmødet på Hotel Nyborg Strand.

Børnekontakten er et socialt værested for børn og unge i et af Koldings mest belastede boligområder, og Leif Christensen har været med lige siden starten for 21 år siden.

Med udgangspunkt i Ambassaden i Skovparken, der er på den officielle ghetto-liste, har Leif Christensen formået at skabe et miljø så stærkt, at de børn, der kom på værestedet for 20 år siden, nu tilbyder sig som frivillige. Et miljø og fælleskab, der bygger på at møde børn, unge og forældre i øjenhøjde.

Børnekontakten omtales af mange som et integrationsprojekt, men for Leif Christensen er det nærmere et fællesskabsprojekt.

Uden de store armbevægelser har Leif Christensen med sin rolige og ydmyge væremåde været med til at forme et sted for børn og unge, hvor ligeværdigheden er i højsædet. Og han er med årene blevet den klippe i en hektisk hverdag, som områdets børn og unge støtter sig op ad og regner med.

Leif Christensens værdier i arbejdet bygger på, at han har utrolig stor respekt for det enkelte menneske – og herigennem indtager han rollen som en robust og pålidelig voksen, som børn og unge kan spejle sig i.

Hanna-prisen er på 10.000 kroner og er opkaldt efter Hanna Andresen, leder af værestedet Gademix i Kolding, og gives for at belønne det virkelig hårde, lange, seje træk, som nogle mennesker tager hver eneste dag ude i landet.

BLOMSTER OG DIPLOM

Leif Christensen fik overrakt Hanna-prisen af Lisbeth Zornig Andersen på Børneårsmødet d. 22. oktober 2015 på Hotel Nyborg Strand

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.