KOMMENTAR: ER KIRKEN FOR DE STÆRKE BLOT?

Den 29. maj 2019

Folkekirken har et stort uforløst potentiale til at blive en samlende kraft og katalysator for fællesskaber på tværs af skel. Men trods åbne døre i kirker og sognehuse har kirken en voldsom underrepræsentation af mennesker på kanten af samfundet.

"Kirken har så meget at give i kraft af sin stærke håbsfortælling og et menneskesyn, hvor ethvert menneske er ubetinget værdifuldt. Men når vi kigger rundt i kirker og sognehuse, så kan det se ud til, at folkekirken henvender sig mest til de privilegerede", skriver generalsekretær Morten Skov Mogens i en kronik i Kristeligt Dagblad.

"For tiden tales meget om ulighed i sundhed. Og ulighed i retssikkerhed. Vi bør også tale om ulighed i folkekirkeindgange. For alt for få af de mennesker, som er svært stillet i samfundet, møder folkekirken. Og kirken rækker i praksis alt for begrænset omfang ud til mennesker på kanterne".

#Folkekirken #dksocial #kfumsoc #udsattestemmer #udsatte

    

Kirken har så meget at byde på i et samfund, hvor vi i stigende grad har tendens til at omgive os med mennesker, som ligner os selv, mener Morten Skov Mogensen.

Folkemøde: Vi sætter fokus på udsatte og ulighed

KFUM's Sociale Arbejde inviterer til debat om udsatte mennesker samt ulighed i sundhed og samfundet på Folkemødet på Bornholm. Se vores events.

KOMMENTAR: Er kirken for de stærke blot?

Folkekirken har et uforløst potentiale til at blive en samlende kraft og katalysator for fællesskaber på tværs af skel, mener KFUM's Sociale Arbejde.

KOMMENTAR: Forbyd dyre lån og forebyg fattigdom

Horribelt dyre lån fører ofte til en gælds- spiral, som øger udsatte menneskers fattigdom. Politikerne bør gribe ind, mener KFUM's Sociale Arbejde.