KOMMENTAR: ER KIRKEN FOR DE STÆRKE BLOT?

Den 29. maj 2019

Folkekirken har et stort uforløst potentiale til at blive en samlende kraft og katalysator for fællesskaber på tværs af skel. Men trods åbne døre i kirker og sognehuse har kirken en voldsom underrepræsentation af mennesker på kanten af samfundet.

"Kirken har så meget at give i kraft af sin stærke håbsfortælling og et menneskesyn, hvor ethvert menneske er ubetinget værdifuldt. Men når vi kigger rundt i kirker og sognehuse, så kan det se ud til, at folkekirken henvender sig mest til de privilegerede", skriver generalsekretær Morten Skov Mogens i en kronik i Kristeligt Dagblad.

"For tiden tales meget om ulighed i sundhed. Og ulighed i retssikkerhed. Vi bør også tale om ulighed i folkekirkeindgange. For alt for få af de mennesker, som er svært stillet i samfundet, møder folkekirken. Og kirken rækker i praksis alt for begrænset omfang ud til mennesker på kanterne".

#Folkekirken #dksocial #kfumsoc #udsattestemmer #udsatte

    

Kirken har så meget at byde på i et samfund, hvor vi i stigende grad har tendens til at omgive os med mennesker, som ligner os selv, mener Morten Skov Mogensen.

Maria og Sine skal etablere familieklubber i Jylland og på Fyn

Maria Bille Ravnborg og Sine Hulegaard Mikkelsen er ansat som projektkoordinatorer i Hele Danmarks Familieklub.

Gritt er ny leder af Livsværkstederne i Gellerup

Gritt Rhinstrøm, 40 år, er tiltrådt som ny leder af Livsværkstederne i Gellerup, Aarhus.

Børn af misbrugere får mere hjælp

Børn og unge fra misbrugsfamilier i syv jyske kommuner er sikret gratis, professionel hjælp de kommende fire år.