KOMMENTAR: ER KIRKEN FOR DE STÆRKE BLOT?

Den 29. maj 2019

Folkekirken har et stort uforløst potentiale til at blive en samlende kraft og katalysator for fællesskaber på tværs af skel. Men trods åbne døre i kirker og sognehuse har kirken en voldsom underrepræsentation af mennesker på kanten af samfundet.

"Kirken har så meget at give i kraft af sin stærke håbsfortælling og et menneskesyn, hvor ethvert menneske er ubetinget værdifuldt. Men når vi kigger rundt i kirker og sognehuse, så kan det se ud til, at folkekirken henvender sig mest til de privilegerede", skriver generalsekretær Morten Skov Mogens i en kronik i Kristeligt Dagblad.

"For tiden tales meget om ulighed i sundhed. Og ulighed i retssikkerhed. Vi bør også tale om ulighed i folkekirkeindgange. For alt for få af de mennesker, som er svært stillet i samfundet, møder folkekirken. Og kirken rækker i praksis alt for begrænset omfang ud til mennesker på kanterne".

#Folkekirken #dksocial #kfumsoc #udsattestemmer #udsatte

    

Kirken har så meget at byde på i et samfund, hvor vi i stigende grad har tendens til at omgive os med mennesker, som ligner os selv, mener Morten Skov Mogensen.

KFUM's Sociale Arbejdes magasin Hjerterum ude nu

Hjerterum fokuserer denne gang på ulighed i sundhed. Magasinet udsendes til alle vores institutioner og butikker, og kan også læse her.

Gode sommeroplevelser for 500 børn, unge og voksne

Alle skal have noget at glæde sig til i sommerferien. Det er desværre ikke en selvfølge, og så kan skoleferien føles meget lang.

Fest og sommersjov i Kolding for 20. gang

Den frivillige forening UGE 30 arrangerer for 20. gang "Sommersjov i uge 30" sammen med det sociale værested Gademix i Kolding.