Kommentar: Er vi på vej retur til almissesamfundet?

Den 5. december 2018.

Danskernes medfølelse og store lyst til at støtte udsatte mennesker gennem diakonale og sociale organisationer er utrolig glædelig. Men hvis det offentlige til gengæld trækker sig, risikerer vi at ende tilbage i et almissesamfund.

Af generalsekretær Morten Skov Mogensen.

Næstekærlighed og frivilligt arbejde for mennesker på kanten af samfundet er der altid brug for. I KFUM’s Sociale Arbejde oplever vi en enorm villighed til at give gaver, hjælpe og støtte mennesker i udsatte livssituationer. Det gælder hele året og i særdeleshed ved højtider som julen. Det er altid glædeligt at opleve at mennesker bidrager og stiller sig til rådighed for medmennesker, som har det svært.

Som samfund bør vi imidlertid spørge os selv, hvorfor der er så store behov for privat hjælp. Hvorfor er der for eksempel så store behov for donationer og hjælpende hænder både til hverdag og omkring højtider? Er der tale om et grundlæggende problem, som vi overser og ikke får taget hånd om resten af året? Er der nogle strukturelle problemer i vores velfærdssamfund, hvor den solidariske samfundsopbygning er ved at slå revner? 

Noget tyder desværre på, at billedet kan krakelere...

#udsatte #almisse #almissesamfund #velfærdssamfund #kfumsoc

Magasinet Domkirken fra Vor Frue Kirke, København.

 

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.