Kommentar: Hjemløse har behov for bedre koordineret hjælp

Den 1. marts 2019.

Vi har et offentligt system, som ikke er gearet til at håndtere kompleksiteten i hjemløses liv – for eksempel en kombination af psykisk sygdom, dårlig økonomi, misbrug og svigt gennem livet, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen, KFUM's Sociale Arbejde.

- Der er brug for en både omfattende og langvarig indsats med hjælp, støtte og omsorg. Det siger Morten Skov Mogensen på baggrund af Rådet for Socialt Udsattes nye rapport "Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere".

- Man bliver ikke hjemløs ud af det blå. Når ens liv vælter, så skyldes det tit en kombination af mange ting. Derfor er det også kompliceret at hjælpe mennesker ud af hjemløsheden, og standardløsninger dur ikke. Der er i høj grad behov for at tilpasse indsatserne til den enkeltes livssituation, siger Morten Skov Mogensen.

#hjemløse #dksocial #dkpol #kfumsoc #udsatte

Ny undersøgelse af hjemløshed

"Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere" hedder Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse af hjemløshed.

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.