Kommentar: Hjemløse har behov for bedre koordineret hjælp

Den 1. marts 2019.

Vi har et offentligt system, som ikke er gearet til at håndtere kompleksiteten i hjemløses liv – for eksempel en kombination af psykisk sygdom, dårlig økonomi, misbrug og svigt gennem livet, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen, KFUM's Sociale Arbejde.

- Der er brug for en både omfattende og langvarig indsats med hjælp, støtte og omsorg. Det siger Morten Skov Mogensen på baggrund af Rådet for Socialt Udsattes nye rapport "Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere".

- Man bliver ikke hjemløs ud af det blå. Når ens liv vælter, så skyldes det tit en kombination af mange ting. Derfor er det også kompliceret at hjælpe mennesker ud af hjemløsheden, og standardløsninger dur ikke. Der er i høj grad behov for at tilpasse indsatserne til den enkeltes livssituation, siger Morten Skov Mogensen.

#hjemløse #dksocial #dkpol #kfumsoc #udsatte

Ny undersøgelse af hjemløshed

"Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere" hedder Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse af hjemløshed.

KOMMENTAR: Forbyd dyre lån og forebyg fattigdom

Horribelt dyre lån fører ofte til en gælds- spiral, som øger udsatte menneskers fattigdom. Politikerne bør gribe ind, mener KFUM's Sociale Arbejde.

KOMMENTAR: Urimelig ulighed i sundhed

Socialt udsatte mennesker lever i snit 19 år kortere end resten af befolkningen. Sundhedssystemet skal være bedre til at hjælpe i tide.

KOMMENTAR: Hjemløse har brug for bedre hjælp

KFUM's Sociale Arbejdes generalsekre- tær, Morten Skov Mogensen, mener, at hjælpen til landets hjemløse er helt utilstrækkelig.