Kommentar: Hjemløse har brug for bedre hjælp

Den 4. april 2019

Over 6.500 mennesker er hjemløse i Danmark. Det er alt for mange, og der behov for langt bedre hjælp, mener KFUM's Sociale Arbejde.

 

Billedet er stort set det samme i de otte institutioner for hjemløse, som KFUM's Sociale Arbejdes driver. De hjemløse bliver stadig yngre, og de har det vanskeligere end tidligere.

Mange hjemløse har svært ved at få råd til en bolig, blandt andet på grund af stramninger i kontanthjælpen. Så det er oplagt, at der mangler billige boliger, mener KFUM's Sociale Arbejde.

Psykiske sygdomme, svigt, misbrug og dårligt helbred
Men manglen på billige boliger er langt fra det eneste problem, som hjemløse slås med. Mange lider af psykiske sygdomme, svigt tidligere i livet, misbrug og dårligt helbred.

- Man bliver ikke hjemløs ud af det blå. Når ens liv vælter, så skyldes det tit en kombination af mange ting. Derfor er det også kompliceret at forebygge og hjælpe mennesker ud af hjemløsheden. Standardløsninger dur ikke. Men vi har et offentligt system, som ikke er gearet til at håndtere kompleksiteten i hjemløses liv. Der er i højere grad behov for at tilpasse indsatserne til den enkeltes livssituation, siger Morten Skov Mogensen.

Hjemløse er ikke brikker, der skal flyttes rundt i systemet
Han henviser til rapporten "Benspænd og god praksis i arbejdet med hjemløse borgere", som Rådet for Socialt Udsatte udgav i marts 2019. Rapporten peger blandt andet på, at manglende kommunikation og koordinering mellem fx social- og beskæftigelsesforvaltningerne gør, at indsatser kommer til at spænde ben for hinanden.

- Mange hjemløse står med oplevelsen af at være en brik, der flyttes rundt i et system af hjælpeforanstaltninger – frem for et menneske, der lyttes til og som mødes med tillid og omsorg. Hjemløse har brug for indgange til hjælp og støtte, som passer til de forskelligartede problematikker. Der er brug for en både omfattende og langvarig indsats med hjælp, støtte og omsorg, siger Morten Skov Mogensen.

Antallet af hjemløse blev fordoblet fra 2009 til 2017, hvor SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, talte 6.635 hjemløse. I foråret 2019 blev igen foretaget en tælling af hjemløse landet over, men resultatet offentliggøres først til sommer.

#hjemløse #dksocial #dkpol #kfumsoc #udsattestemmer #udsatte

  

Alt for mange hjemløse

Mere end 6.500 mennesker er hjemløse i Danmark, og antallet blev fordoblet fra 2009 til 2017.

Flere fakta om udsathed

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.