KOMMENTAR: URIMELIG ULIGHED I SUNDHED

Den 10. april 2019

Socialt udsatte mennesker lever i gennemsnit 19 år kortere end resten af befolkningen. Sundhedssystemet skal være bedre til at hjælpe i tide.

 

Sundheden i Danmark har en alvorlig social slagside. Socialt udsatte mennesker bliver i gennemsnit kun 61 år, mens resten af befolkningen bliver 80 år. De udsattes levealder svarer til middellevetiden i et land som Etiopien. Eller til levealderen i Danmark for 100 år siden.

- Det danske sundhedsvæsen er simpelthen ikke godt nok til at tage hånd om de svageste borgere. Der er behov for langt større opmærksomhed på problemstillingerne. Og der er brug for indgange, hvor mennesker mødes i deres aktuelle livssituation, samt en langt bedre koordinering af de forskellige sundhedstilbud, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen, KFUM's Sociale Arbejde.


Udsatte har svært ved at finde rundt i sundhedssystemet

Medarbejderne i KFUM's Sociale Arbejdes institutioner møder ofte mennesker, som mangler tilstrækkelig hjælp fra sundhedssystemet. Det skyldes både, at sundhedssystemet ikke er gearet godt nok til at hjælpe socialt udsatte, og at de udsatte har svært ved at finde rundt i systemet eller undgår det. Undersøgelserne SUSY UDSAT fra Rådet for Socialt Udsatte dokumenterer også en tydelig social slagside i forhold til dødelighed og brug af sundhedsvæsenet.

- Socialt udsatte mennesker passer ikke altid til de kasser, som sundhedssystemet er opbygget af. For mennesker på kanten af samfundet lider ofte af flere, komplekse problemer. Det kan være både somatiske sygdomme, psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer. Disse ting behandles forskellige steder, og de koordineres for dårligt, fortsætter Morten Skov Mogensen.

Koordineret hjælp, respekt og imødekommenhed
- Der er behov for en langt bedre koordineret hjælp til socialt udsatte mennesker. En mulighed er i form af flere socialsygeplejersker, som kan hjælpe socialt udsatte mennesker med at navigere i sundhedsvæsnet – og dermed både sikre bedre forebyggelse og bedre koordineret behandling.

- Samtidig må vi sikre, at alle mennesker føler sig mødt med respekt og imødekommenhed i sundhedssystemet. Vi hører desværre ofte, at socialt udsatte mennesker er meget tilbageholdende overfor at kontakte sundhedssystemet, fordi de oplever en dømmende tilgang. Det kan skyldes, at de fagprofessionelle – læger, sygeplejersker og andre – simpelthen er for pressede og har for travlt. Men der skal være tid til, at alle mennesker behandles ordentligt, siger Morten Skov Mogensen.

#dksocial #dkpol #kfumsoc #udsattestemmer #udsatte #sundhed #ulighedisundhed

  

Uligheden er stor

Sundheden i Danmark har alvorlig slagside. Socialt udsatte mennesker lever i snit 19 kortere end resten af befolkningen.

Flere fakta om udsathed

Igen samtaleforløb til mænd i krise

Projektet Livet Tilbage kan med en ny bevilling efter et års pause nu igen tilbyde terapeutiske samtaler til mænd i krise fire steder i Danmark.

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.