Kronik: Penge til frivillighed giver stort afkast

Frivillige udfører hver dag komplekse sociale opgaver, som vil koste mange millioner kroner, hvis arbejdet skal løses af det offentlige. Tilmed giver sociale fællesskaber værdi, som holder på den lange bane.

7. juni 2016. Af generalsekretær Morten Skov Mogensen, KFUM’s Sociale Arbejde. Medlem af regeringens Frivilligråd.

For at frivilligheden kan gavne sårbare mennesker kræves en organisering af de mange frivillige og nogle rammer, hvor det frivillige arbejde kan udfolde sig. Det kan være i en social café eller et værested. Og hvis disse steder – som fx Café Paraplyen i Odense - tvinges til lukning af kommunale besparelser, så forsvinder et meget vigtigt led i kæden af sociale tilbud til de svageste mennesker i samfundet.

Det vil ikke alene være en katastrofe for de mest udsatte mennesker. Det vil også være en meget kortsigtet beslutning, som på længere sigt vil udløse store menneskelige og økonomiske omkostninger.

Besparelser på støtten til frivilligt socialt arbejde vil desuden være stik imod de seneste års udvikling, hvor civilsamfundet i stigende grad bidrager aktivt og målrettet i den sociale indsats for udsatte mennesker i samfundet. Erfaringerne viser, at med de frivilliges bidrag bliver der bedre balance i den sociale bæredygtighed, altså at mennesker oplever sig inkluderet i fællesskaberne. Sådan et samarbejde giver rigtig god mening både menneskeligt og økonomisk. For ud over at spare det offentlige for mange penge, så er der en række andre fordele ved, at frivillige deltager i socialt arbejde.

Vi hører ofte fra ensomme, misbrugere, psykisk syge, hjemløse, gældsramte eller andre mennesker i udsatte livssituationer, at de har det svært i kontakten med ”systemet”. For uanset ”systemets” gode hensigter, så har brugerne ofte mistillid til det offentlige, som skal administrere en stadig strammere lovgivning for kontanthjælp, sociale ydelser, beskæftigelsesindsats mv. Samtidig er tid en mangelvare i det offentlige system, hvorfor brugerne tit føler sig reduceret til et nummer eller i værste fald føler sig mistænkeliggjort eller som en belastning.

Når frivillige udfører socialt arbejde mødes det udsatte menneske i øjenhøjde. Fordi frivillige ikke har magt til at træffe beslutninger, som kan gå ud over det sårbare menneske, så bliver relationen som regel mere ligeværdig og tillidsfuld. Tilliden er ofte forudsætningen for, at mennesker i udsatte livssituationer tør tale om deres udfordringer og drømme – og benytte sig af tilbud om hjælp, støtte og omsorg til at komme videre. Der er sjældent et quick fix på komplekse sociale problemer. Men for mange udsatte mennesker kan vejen fra passivitet gå over frivilligt arbejde til uddannelse eller beskæftigelse.

Sociale cafeer og væresteder er for mange udsatte mennesker deres eneste fristed og indgang til social kontakt. Omkring 210.000 danskere er ensomme, og for nylig arrangerede Folkebevægelsen mod Ensomhed fællesspisninger landet over under overskriften Danmark spiser Sammen. Sådanne fællesspisninger foregår hver eneste dag i landets sociale cafeer og væresteder – som også tilbyder meget mere end muligheden for socialt samvær og billig mad. I Café Paraplyen, som hører under KFUM’s Sociale Arbejde, arbejder omkring 60 frivillige, og her tilbydes fx gratis retshjælp, gratis gældsrådgivning og hjælp til rygestop. Der udleveres antabus, der er selvhjælpsgrupper for alkoholafhængige, og der tilbydes NADA-akupunktur, som dæmper uro fx på grund af abstinenser. Udsatte mennesker kan låne en computer og få hjælp til at anvende den samt til behandling af deres sager. Desuden arrangerer Café Paraplyen en masse sociale aktiviteter, som kan afhjælpe ensomhed og give brugerne håb og livskraft – fx banko, strikkegruppe, svømning, læsegruppe, spille- og sangarrangementer, mindfulness og fælles udflugter.

Frivillige kan – hvis de har de rette rammer – udgøre et meget vigtigt supplement til den offentlige sociale indsats. Værdiskabelsen - både økonomisk, menneskeligt og samfundsmæssigt - er stor, fordi de mindre kommunale tilskud geares mange gange, når de frivillige tager fat og gennem relationer bidrager til at flytte mennesker væk fra udsatheden. Sparede udgifter til social- og sundhedsområdet tilbud tilfører ligningen et yderligere økonomisk plus, for ondt i livet slå direkte igennem på både den økonomiske og menneskelige bundlinje.

Investeringer i frivilligt socialt arbejde giver kort sagt et meget stort udbytte for det enkelte menneske og for samfundet - både menneskeligt og økonomisk. Vi må som samfund aldrig blive så fattige og kortsigtede, at vi undlader at investere, der hvor livet er allersværest.

Ovenstående kronik er bragt i Fyens Stiftstidende tirsdag den 7. juni 2016.

Yderligere information

Se også TV2 Fyns indslag "Socialt udsatte betaler" om Café Paraplyen (6. juni 2016). Kronikken kan læses på mitfyn.dk/Fyens Stiftstidendes hjemmeside - kræver dog abonnement.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Misse føler sig fattig, fordi hun har svært ved at betale sine faste udgifter. Børnene har aldrig haft termotøj. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Brian mener, at man er fattig, når man ikke har til dagen og vejen, og at et madkort derfor er godt. Læs mere.