LARS KOLIND VÆRDSÆTTER FRIVILLIGT ARBEJDE

Både erhvervsleder Lars Kolind, den gastronomiske iværksætter Claus Meyer og professor Steen Hildebrandt taler i ny film udgivet af KFUM's Sociale Arbejde varmt om frivilligt arbejde

 

4.3.2015
Tekst: Henning Søgaard Nielsen

Det er en samling kendte ansigter, der i en ny film er med til at udbrede budskabet om, at erfaring fra frivilligt arbejde er en meget god ballast at have med, når der skal søges et lønnet arbejde.

Ph.d. og professor Steen Hildebrandt mener, at frivillighed er en trædesten til det moderne arbejdsmarked, og den gastronomiske iværksætter Claus Meyer siger:

- Når jeg ansætter folk, lægger jeg altid meget vægt på, hvilken form for frivilligt arbejde, de har udført - og om de overhovedet har bedrevet det.

Se filmen Frivilligt socialt arbejde - en vej til job (9:21 min)

Se teaser til filmen Frivilligt socialt arbejde - en vej til job (1:02 min.)

Se theatrical trailer fra filmen Frivilligt socialt arbejde - en vej til job (0:30 min.)

Filmen er udgivet af KFUM's Sociale Arbejde som led i et projekt, der i samarbejde med kommunale jobcentre har to fokusområder:

  • Støtte lediges vej til arbejdsmarkedet via kompetence- og erfaringsløft som frivillige
  • Afhjælpe og forebygge socialt udsatte menneskers problematikker via de frivillige som rollemodeller 

Filmen er tænkt anvendt på jobcentre og i en kortere udgave i biografer.

FRIVILLIGHED

Gastronomisk iværksætter Claus Meyer er en varm tilhænger af frivilligt arbejde og kigger efter det på cv'et, når han ansætter medarbejdere

FRIVILLIGHED

Erhvervsleder Lars Kolind ser væsentlige værdier i frivilligt arbejde

FRIVILLIGHED

Professor og ph.d. Steen Hildebrandt mener, at frivillighed er en trædesten til det moderne arbejdsmarked

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Misse føler sig fattig, fordi hun har svært ved at betale sine faste udgifter. Børnene har aldrig haft termotøj. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Brian mener, at man er fattig, når man ikke har til dagen og vejen, og at et madkort derfor er godt. Læs mere.