Når bestyrelsen er bedst!

En engageret og dygtig bestyrelse eller styregruppe er central for en veldreven institution – og dermed for at hjælpen til sårbare mennesker bliver optimal.

11. juni 2016. Af pressemedarbejder Torben Lindberg.

Den seneste uge har 120 frivillige bestyrelses- og styregruppemedlemmer i KFUM’s Sociale Arbejde deltaget i fem samlinger, som har fundet stedet landet over i aftentimerne.

Deltagerne har diskuteret udfordringerne ved at håndtere ansvar, prioriteringer, økonomi, samarbejdspartnere, langsigtet udvikling mv. Deltagerne blev præsenteret for en række inspirationsmaterialer og konkrete værktøjer.

Efterfølgende havde deltagerne mulighed for i workshops at udveksle erfaringer og ideer.

Fremover kan ledere og frivillige medlemmer af bestyrelser og styregrupper melde sig til 12 forskellige netværk, hvor det bliver muligt at udveksle erfaringer om økonomi og administration, forskellige typer socialt arbejde, fundraising, kommunikation, effektmåling og meget andet.

Ideen med det hele er, at KFUM's Sociale Arbejde bliver endnu bedre til realisere sit formål om "på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer."

De frivillige medlemmer af bestyrelser og styregrupper udvekslede erfaringer og ideer til, hvordan KFUM's Sociale Arbejde fremover kan bliver endnu bedre til at yde hjælp, støtte og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer. Billedet her er fra samlingen i Varde.

KFUM's Sociale Arbejdes magasin Hjerterum ude nu

Hjerterum fokuserer denne gang på ulighed i sundhed. Magasinet udsendes til alle vores institutioner og butikker, og kan også læse her.

Gode sommeroplevelser for 500 børn, unge og voksne

Alle skal have noget at glæde sig til i sommerferien. Det er desværre ikke en selvfølge, og så kan skoleferien føles meget lang.

Fest og sommersjov i Kolding for 20. gang

Den frivillige forening UGE 30 arrangerer for 20. gang "Sommersjov i uge 30" sammen med det sociale værested Gademix i Kolding.