Ny gratis gældsrådgivning i Hobro

Den 11. januar 2019.

Et nyt samarbejde mellem Hobro Kirke og KFUM's Sociale Arbejde betyder, at gældsrådgivningen "På Fode Igen" nu også har en afdeling i Hobro.

Hobro Kirke tog initiativet til at få etableret en gratis gældsrådgivning i Hobro efter, at menighedsrådet i januar 2018 deltog på konferencen "Fælles om det sociale ansvar" i Aarhus. Konferencens formål var at animere stiftets menighedsråd til at engagere sig i diakonalt arbejde. Og det gør Hobro Kirke nu.

Hobro Kirke henvendte sig hurtigt til KFUM’s Sociale Arbejde, og på baggrund af henvendelsen søgte KFUM’s Sociale Arbejde om støtte til at etablere en økonomisk rådgivning i Hobro. Ansøgningen blev bevilget fra satspuljemidlerne i det tidlige efterår.  

Den helt nye ordning fungerer på den måde, at KFUM’s Sociale Arbejde administrerer ordningen, og Hobro Kirke stiller lokaler til rådighed. 

- I provstiet har vi i et stykke tid haft fokus på diakoni, bl.a. gennem Folkekirkens familiestøtte, og nu vil vi gerne tilføje noget nyt. Derfor bakker jeg også op om Hobro Kirkes initiativ, siger provst Jørgen Pontoppidan.

Han mener, at kirken i disse år genopdager sine opgaver indenfor diakonien, bl.a. forårsaget af at kommunerne bliver mere og mere pressede.

- Det er fint, kirken er på banen her i et nyt samarbejde – vi handler i dette pionerprojekt, det er ikke bare ord og ord, siger provsten.

Som Luksusfælden
I gældsrådgivningen "På Fode Igen" kan folk, der er kommet i en udsat livssituation, tale deres privatøkonomi igennem med en uvildig rådgiver. Rådgivningen er gratis og ydes af fagpersoner, der arbejder frivilligt. 

Gældsrådgivningen bygger på et folkekirkeligt og diakonalt menneskesyn. Derved adskiller projektet sig i forhold til mange andre rådgivninger. Populært sagt ligner gældsrådgivningen den rådgivning, der bliver vist i tv-programmet ”Luksusfælden”.

De personer, der bliver hjulpet, kan være i vidt forskellige situationer. Det kan fx være personer med ADHD, der ikke kan styre at bruge dankort, og derfor oparbejder større og større gæld eller personer, der mister ægtefællen, hvor det var afdøde, der klarede alt med økonomi. 

June Crondahl er projektleder i KFUM’s Sociale Arbejde, som efterhånden har 10-årig erfaring med gældsrådgivning forskellige steder i Danmark. Hun siger:

- Det er første gang, man samarbejder med en kirke om denne type projekt. Vi kender jo udmærket til samarbejde med kirkerne i andre dele af vores arbejde. Jeg synes, det er fint, at kirken er med til noget her for sognets beboere. I På Fode Igen håber vi på, at folk får noget ud af vejledningen. Ofte giver det folk en ro at få et overblik over økonomien.

Bliv frivillig
Gældsrådgivningen På Fode Igen findes godt 25 steder landet over, og rådgivningen kan bruge flere frivillige gældsrådgivere. I Hobro er der brug for en koordinator til at tage imod opkald og booke tider i rådgivernes kalender samt 2-4 frivillige rådgivere. 

- Vi håber at lokale bankfolk eller revisorer vil melde sig som frivillige. Det sker andre steder som en CSR-indsats, hvor firmaer fx stiller en medarbejder til rådighed, foreslår June Crondahl.

Hun oplyser, at de frivillige får kurser, så de er klædt på til at møde de mennesker, de skal vejlede.   

Målsætningen i Hobro er at rådgive cirka 35 personer hvert år. 

Telefonnummer til rådgivningen i Hobro er 2347 7043, og afdelingen åbnede 7. januar 2019.

På Fode Igen

Gældsrådgivningen På Fode Igen findes godt 25 steder landet over. Her kan mennesker få gratis, anonym hjælp af professionelle rådgivere, som arbejder frivilligt.

Gode sommeroplevelser for 500 børn, unge og voksne

Alle skal have noget at glæde sig til i sommerferien. Det er desværre ikke en selvfølge, og så kan skoleferien føles meget lang.

Fest og sommersjov i Kolding for 20. gang

Den frivillige forening UGE 30 arrangerer for 20. gang "Sommersjov i uge 30" sammen med det sociale værested Gademix i Kolding.

Café Stevnen får donation på fire mio. kr.

Den A. P. Møllerske Støttefond donerer fire millioner kroner til renovering af den sociale Café Stevnens bygninger fra kloak til kvist.