NY GRATIS KONFLIKTMÆGLING

Konflikter i familien, med naboen eller på arbejdspladsen kan vokse sig store og nærmest uoverskuelige. Børn og arbejdskolleger bliver ofte ufrivilligt inddraget, og det kan være både opslidende og dyrt, hvis konflikter ikke løses. KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder fremover landsdækkende gratis konfliktmægling af uddannede og neutrale mæglere.

 

13.04.2016
Tekst: Torben Lindberg

- En låst konflikt er en af de mest drænende situationer, som mennesker kan befinde sig i, og depression, stress og angst ses ofte hos mennesker i svære konflikter. Derfor kan konfliktmægling være et rigtig godt værktøj til at få løst en konflikt og komme videre i livet, siger Birgitte Bjerre, leder af konfliktmæglingen i KFUM’s Sociale Arbejde.

Konfliktmæglingen er gratis og ydes af konfliktmæglere, der alle har en masteruddannelse eller anden relevant uddannelse i konfliktmægling.

Konflikter spreder ofte dårlig stemning, manglende livs- og arbejdsglæde, stress og sygdom - ikke kun blandt de involverede men også hos børn, andre familiemedlemmer og på arbejdspladsen.

- I KFUM’s Sociale arbejde tilbyder vi også retshjælp og økonomisk rådgivning. Med konfliktmæglingen vil vi forsøge at hjælpe mennesker, før konflikterne udvikler sig til juridiske eller økonomiske problemer, siger Birgitte Bjerre.

Undersøgelser viser, at fire ud af ti ægteskaber ender i skilsmisse og næsten halvdelen af skilsmisserne er konfliktfyldte. Og hver femte dansker oplever at være uvenner med sin nabo.

- En uvildig konfliktmægler kan hjælpe ægtefæller, naboer og arbejdskolleger med at undgå, at en konflikt vokser, skabe større gensidig forståelse – og i bedste fald også bidrage til en løsning, siger Birgitte Bjerre.

Den nye gratis konfliktmægling finansieres af Socialstyrelsen.

Hvis du er interesseret i gratis konfliktmægling, så kontakt KFUM’s Sociale Arbejde på tlf. 2443 5195.

Du kan også læse mere på www.kfumsoc.dk/konflikt 

 

FAKTA: SÅDAN FOREGÅR KONFLIKTMÆGLING

Konfliktmægling er en samtale mellem to parter, der er i en konflikt. Samtalen hjælpes på vej af en uddannet, uvildig og neutral mægler. En mægler, som ikke er part i konflikten, men er tilstede for at støtte parterne i at løse konflikten eller i det mindste at forstå hinanden.

Formålet med mægling er at: 

  • undersøge konflikten 
  • parterne får lov til at fortælle hver deres udlægning af konflikten
  • parterne opnår at forstå hinanden bedre
  • parterne når dertil, hvor de kan indgå en aftale, der peger fremad, som begge er tilfredse med og som giver ro i sjælen

Emnerne for en mægling kan være store og små, men ofte vælger parterne at bruge mægling, fordi konflikten er opslidende og meget generende. Begge parter skal indgå frivilligt i en mægling, der kan variere meget i tid.

  

LEDER KONFLIKTMÆGLING

Birgitte Bjerre leder konflikt- mæglingen. Hvis du ønsker konfliktmægling, så ring på 2443 5195. 

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.