Ny strategi for flere frivillige med handicap

Mennesker med handicap bør have bedre muligheder for at deltage i civilsamfundet, herunder i frivilligt arbejde.

24. maj 2016. Af Torben Lindberg.

Tænketanken Nye Alliancer har netop lanceret en strategi med det formål at skabe et mere inkluderende samfund.

- Både det enkelte menneske med handicap og fællesskabet har stort udbytte af, at vi i højere grad inkluderer handicappede i foreninger og organisationer. I KFUM’s Sociale Arbejde ved vi en masse om, hvordan vi løfter mennesker ind i fællesskabet, og de erfaringer vil vi gerne være med til at udbrede, siger generalsekretær Morten Skov Mogensen fra KFUM’s Sociale Arbejde.

Han er et er medlemmerne i Tænketanken Nye Alliancer, som består af en bred kreds af handicaporganisationer og frivillige foreninger med Danske Handicaporganisationer (DH) og Frivilligrådet i spidsen. Organisationerne er gået sammen for at udforme strategien og bidrage til at styrke inklusion og medborgerskab for mennesker med handicap i civilsamfundet.

- Vi har allerede mange frivillige med psykisk eller fysisk handicap - især i vores sociale cafeer og væresteder. Og vi kan jo om nogen bekræfte, at det giver god mening og livskvalitet for alle, siger Morten Skov Mogensen. 

Barriere skal overvindes
Mange foreninger kender ikke mennesker med handicap, og de ved ikke, hvordan de skal gribe det an, hvis de vil inkludere handicappede. Og på den anden side tænker mennesker med handicap måske ikke over, at de kan deltage i foreningslivet.

Inklusionen kommer ikke altid af sig selv. Derfor er det afgørende, at foreninger, frivillige, pårørende og fagpersoner opfordrer mennesker med handicap til at deltage i frivilligt arbejde, lyder en af anbefalingerne fra Tænketanken.

- Foreningerne skal ikke være bange for de udfordringer, der følger med. Nogle gange kan det kræve lidt tilpasninger at inkludere mennesker med handicap, men det er utroligt frugtbart for alle parter, siger Morten Skov Mogensen.

Udgangspunktet for arbejdet i Tænketanken Nye Alliancer er, at Danmark er forpligtet af FN’s handicapkonvention. Konventionen siger blandt andet, at vi skal sikre, at personer med handicap har mulighed for at deltage i det politiske og offentlige liv på lige fod med andre. Foreningslivet bør indgå naturligt i arbejdet med at leve op til konventionen – som samarbejdspartner med det offentlige og som modtager af offentlige investeringer og støtte – mener Tænketanken.

Vil du vide mere?

Frivilligrådets hjemmeside kan du læse mere om ”Strategi for nye alliancer”. Du kan også se film med gode eksempler på, hvor mennesker med handicap deltager i frivillige sammenhænge. 

 

Yderligere information og gode råd kan fås ved henvendelse til Frivilligrådet eller Danske Handicaporganisationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.