Nye veje ud af ensomheden

Den 22. august 2019

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at opsøge sårbare mennesker og motivere dem til at blive frivillige eller gæster i sociale cafeer, væresteder og projekter.

Indsatsen er en del af projektet "Nye veje ud af ensomheden", som Y's Men International Region Danmark har valgt at støtte økonomisk som deres store regionsprojekt i 2019-2020.

Deltagere fra 10 institutioner har lige deltaget i et kursus og opstartsmøde.

Ideen er, at ansatte og eksisterende frivillige skal opsøge ensomme mennesker og invitere dem ned i den lokale café eller værested. Her kan de blive en del af det frivillige fællesskab eller komme der som gæst. På kurset øvede deltagerne forskellige situationer via rollespil, om hvordan man i det offentlige rum kan skabe kontakt og indlede en samtale. 

Underviseren var Ruth Borrits, forfatter, tidligere lektor og socialrådgiver med årelang erfaring med opsøgende arbejde.

#ensomhed #udsatte #dksocial #kfumsoc

Fællesskab

"Nye veje ud af ensomheden" har som mål at hjælpe mindst 2800 mennesker ud af ensomhed.

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.