PETER AG GAV FRIVILLIGE ET BOOST

Gnags-forsanger Peter AG gav 300 frivillige et mentalt skub, da KFUM’s Sociale Arbejde afholdt Frivilligtræf i Vingstedcentret

  

20.9.2015
Tekst: Henning Søgaard Nielsen

KFUM’s Sociale Arbejde havde hyret forsanger i Gnags, Peter AG, til at komme og give svar på, om man må være den, man er?

Svaret, det fik cirka 300 frivillige fra KFUM’s Sociale Arbejdes mange sociale tilbud og genbrugsbutikker, da landsorganisationen lørdag d. 19. september 2015 afholdt sit store frivilligtræf i Vingstedcentret.

JA, man må gerne være den, man er, mente Peter AG.

Han delte lystigt ud af sine tanker om livsmod, livskvalitet og om, hvor vigtigt det er at have sig selv med i det, man gør. Helt uden smarte powerpoint-præsentationer, filmklip og skam også helt uden musik!

Det gav Peter AG et stående bifald og var med til at sende de mange frivillige hjem med fornyet energi og gejst til at fortsætte den frivillige indsats i KFUM’s Sociale Arbejde.

Forud for Peter AG’s snusfornuft og krøllede tanker havde Tommy Krabbe været på scenen og proklameret, at vi alle sammen kan blive hverdagens helte. At vi alle kan gøre en forskel – uden at være supermænd. Men at vi skal huske at lade batterierne op indimellem, for ellers går det galt.

  

Stjernestunder

Dagen bød også på en række stjernestunder, hvor de mange frivillige kunne vælge sig ind på forskellige emner:

  • Sangtime med sange fra højskolesangbogen
  • Gåtur i Vejle Ådals skønne natur
  • Diakoni i praksis
  • Klovnens tilgang til mødet med livet
  • Historiefortælling som værktøj
  • Unge og rusmidler
  • Når livet gør ondt
  • Genbrugsguld

Jo, alsidigheden havde været i højsædet, da frivilligtræffet blev planlagt.

De mange indslag blev garneret med en lækker frokostbuffet og kaffe i rigelige mængder, så alt i alt en dag, der gav de mange frivillige lyst til at fortsætte den gode og uvurderlige indsats i KFUM's Sociale Arbejdes mange sociale tilbud og genbrugsbutikker overalt i landet.

PETER AG

Peter AG fra Gnags høstede stående bifald fra de 300 frivillige

STJERNESTUNDER

En af de stjernestunder, de frivillige kunne vælge sig ind på, var en gåtur i den dejlige natur i Vejle Ådal

TANKER FRA FRIVILLIGE

Tre frivillige - Ann-Kathrine (t.v.), Lise og Hanne (t.h.) - var på scenen og fortalte om, hvorfor de bruger tid på at være frivillig i KFUM's Sociale Arbejde

HVERDAGENS HELTE

Tommy Krabbe fortalte om hverdagens helte, og om, at man ikke behøver være en supermand for at være frivillig

EN GOD HANDEL

De mange frivillige havde mulighed for at gøre en god handel i de boder, som de sociale caféer, væresteder og genbrugsbutikker havde stillet op

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.