Projekt Ballast inviterer 170 unge i teateret til en ’berusende’ forestilling

Forestillingen ’Beruselse’, der handler om alkoholmisbrug og medafhængighed, har så stor samfundsmæssig relevans, at Projekt Ballast har valgt at invitere 170 unge i Nordjylland gratis med i teateret den 16. april i Thy.

16. april 2018. Af Maiken Hvidtfeldt.

At være pårørende til en alkoholiker er forbundet med stor skyld og skam. Men det hjælper hverken alkoholikeren eller de pårørende, at man forsøger at holde det hemmeligt. Men hvorfor er det så svært, at få sagt dét højt, som alle kan se?

Et glimt af håb
Forestillingen, der er produceret af Teatret st. tv og Team Teatret, giver publikum lov til at opleve skyggesiden af den dysfunktionelle familie – men de kommer også med derind, hvor de kan ane et glimt af håb for fremtiden uden alkohol.

Projektmedarbejder Dorthe Meldgård Madsen er begejstret for, at 170 unge nu får mulighed for at se teaterforestillingen.

”Når der er alkoholmisbrug i familien, opstår der hurtigt en rolleombytning og uklare roller mellem forældre og børn. Det sker blandt andet, fordi familiens medlemmer lynhurtigt tilpasser sig den drikkende forælders humør. Forestillingen kaster lys på dén adfærdsændring, der sker – og kan være med til at bryde tabuet”, fortæller hun.

Gratis rådgivning til børn og unge
Projekt Ballast rådgiver gratis børn og unge fra misbrugsramte familier mellem 5 og 25 år og deres forældre, søskende og andre pårørende. De tilknyttede projektmedarbejdere samt frivillige mødes typisk 1-2 timer om ugen i mindre grupper med børn og unge, hvor de laver aktiviteter og praktiske øvelser - eller bare sidder og snakker.

I Ballast kan den unge være anonym i sin kontakt. Man bestemmer selv, om de andre skal vide noget. Det koster ikke noget at få rådgivning i Ballast, der også tilbyder at sørge for transporten af dem, der selv har svært ved at komme ind til samtalerne.

Medmisbruger – hvad er det?
En person, der hjælper alkoholikeren med at fortsætte misbruget ved at skjule vedkommendes misbrug, tage ansvar for personen – lyve for vedkommende, kaldes for en medmisbruger. Det er ofte en person i nærmeste familie. Personen bliver fanget i uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og adfærd i et misforstået forsøg på at hjælpe. Kort sagt er man medafhængig, hvis man lader sig styre og indrette af de problemer, den afhængige skaber.

Ballast yder rådgivning for børn og unge i Thisted-, Jammerbugt- og Morsø-kommuner.

Beruselse

Forestillingen "Beruselse" giver publikum lov til at opleve skyggesiden af den dysfunktionelle familie – men de kommer også med derind, hvor de kan ane et glimt af håb for fremtiden uden alkohol. Foto: Mingo Photo.

Jubilæums-årsmøde peger fremad

Deltagerne på KFUM's Sociale Arbejdes 100 års jubilæumsårsmøde vil drøfte, hvordan organisationen bedst kan hjælpe i 2018 og årene fremover.

Malerier med et budskab

Med skarpt blik for fællesskab og livets udfordringer har Kirsten Murhart på tre malerier indkapslet, hvad KFUM's Sociale Arbejde handler om.

Jubilæumsmagasin om 100 års socialt arbejde

KFUM's Sociale Arbejde fylder 100 år i 2018. Det fejrer vi blandt andet med en jubilæumsudgave af magasinet Hjerterum.