PROVSTI OG SOCIAL CAFÉ ØGER DIAKONALT SAMARBEJDE

10.3.2020

På Djursland vil Norddjurs Provsti og KFUM's Sociale Arbejde fremover arbejde tættere sammen om diakonale, sociale tilbud. Målet er at nå længere ud med det diakonale arbejde - især i de tyndere befolkede landområder.

Provstiet har netop opslået et job som diakonimedarbejder, hvor en af opgaverne er at samarbejde med KFUM's Sociale Arbejde. I forvejen har de to parter sammen med Norddjurs Kommune etableret den sociale Café Grenaa, som åbnede i 2016. Provstiet har lige siden støttet caféen både økonomisk og på andre måder.

- Vi vil gerne opdyrke det diakonale, sociale arbejde. For der er udtalt behov for det. Café Grenaa dækker behovene i Grenaa by rigtig godt, men der mangler aktiviteter ude i de mindre samfund, siger provst Lars Seeberg.

- Målet er at trække folk til sociale aktiviteter som madlavning, gå-klubber, café-aftener eller hvad som helst. Kort sagt anledninger til at mødes, fordi mange har et socialt behov, de ikke får dækket, tilføjer provsten.

Kenneth Flammild, leder af Café Grenaa, ser frem til samarbejdet. For kirken og den sociale café har en masse diakonale tilbud, som med fordel kan udbredes til flere mennesker: 

- Kirken har for eksempel sorggruppe, babysang og mange andre ting. I caféen har vi også en række aktiviteter, ligesom vi tilbyder gratis gældsrådgivning og juridisk rådgivning mv. Så vi er meget interesserede i at samarbejde om at udbrede tilbuddene til hele kommunen, så flere mennesker kan få glæde af dem.

Er du interesseret i at blive provstiets nye diakonimedarbejder, kan du læse jobopslaget her.

Læs artikel fra magasinet Hjerterum (dec. 2016) om den stærke treenighed her.

En ny diakonimedarbejder skal nu bringe det diakonale arbejde endnu længere ud i provstiet end til Café Grenaa

KFUM's Sociale Arbejde i nødbered- skab for socialt udsatte og sårbare

Virus-situationen medfører desværre ændringer i vores tilbud til socialt udsatte mennesker for at forhindre smittespredning.

Ensomme mennesker finder nye fællesskaber

Støtte fra de danske Y's Mens klubber er med til at hjælpe hundredvis af ensomme mennesker ind i fællesskaber ved at blive frivillige

Provsti og social café øger diakonalt samarbejde

På Djursland vil Norddjurs Provsti og KFUM's Sociale Arbejde fremover arbejde tættere sammen om diakonale, sociale tilbud