SAMSKABELSE: FRIVILLIGE ER GOD STØTTE FOR UDSATTE UNGE

Den 1. november 2018.

"Systemtrætte" og tidligere anbragte unge kan i høj grad bruge frivillige mentorer, der kan blive den voksenrelation, de unge ofte mangler. Det viser erfaringerne fra projektet Young Connect under KFUM’s Sociale Arbejde.

Fra september 2015 til og med august 2018 har projektet Young Connect II tilbudt nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 15-30 år frivillig mentorstøtte i seks kommuner på Fyn og i Østjylland (Odense, Nordfyn, Nyborg, Aarhus, Odder og Syddjurs kommuner).

Frivillig mentorstøtte kan noget helt særligt i sammenligning med kommunale tilbud
Der har ikke været tradition for at koble frivillighed på indsatser inden for anbringelsesområdet, men evalueringsresultaterne peger på, at den frivillige mentorstøtte kan tilbyde noget helt særligt.

Mange af de unge i projektet er ”systemtrætte” og oplever, at en frivillig mentor virkelig vil dem, fordi mentoren hverken får løn, kigger på klokken eller kommer med målrettede handleplaner.

Som noget helt særligt har den unge og mentoren desuden, i modsætning til i kommunalt regi, muligheden for at bevare kontakten til hinanden, selvom de ikke længere er en del af projektet – noget alle adspurgte unge og mentorer i evalueringen har bekræftet, at de vil gøre.

Interessant viser evalueringen af projektet altså, at man rent faktisk kan bruge frivillighed til at støtte udsatte unge, fordi den frivillige mentor bliver en voksenrelation, som de unge ellers ofte mangler. Den frivillige mentorstøtte har således gjort en forskel for de unge i projektet. Som én af de unge udtrykker det om sin mentor: ”Hun har hjulpet mig med at rykke mig, og at lære mig at sætte grænser for nogle ting, (…) at forstå nogle ting.”

Samskabelse mellem kommuner og civilsamfund kalder på mere gennemskuelighed
Sammen med kommunerne har KFUM’s Sociale Arbejde kigget på erfaringerne om samskabelse i Young Connect-projektet. De seks kommuner, der har været tilknyttet projektet, forpligtede sig til at henvise et bestemt antal unge. Det har dog vist sig svært for kommunerne at nå op på det aftalte antal henvisninger af unge.

Kommunerne selv peger på, at dette bl.a. skyldes, at der findes så mange sociale tilbud, at det kan være svært at finde hoved og hale i dem for de socialrådgivere, der skal foretage henvisningen af den unge. Socialrådgiverne har derfor tendens til at bruge de tilbud, de kender i forvejen.

For at samskabelsen mellem kommunerne og civilsamfundet skal lykkes, efterspørges der derfor bedre koordinering af de forskellige sociale indsatser, så samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige NGO-verden bliver mere smidigt og lettilgængeligt.

Som NGO på området, har projektet lært os, at man skal være synlig, have en klar kommunikation og være vedholdende i sin kontakt med de kommunale samarbejdspartnere.

  • Hvis nyheden her har vakt din interesse, og du har fået lyst til at dykke ned i de mangeartede evalueringsresultater, kan du følge linket her og læse den fulde rapport

#kfumsoc #youngconnect #samskabelse #udsatte

Evalueringsrapport

Tryk på billedet for at se evalueringsrapporten om Young Connect II – mentorstøtte til nuværende og tidligere anbragte unge. 

Giv et måltid og STØT udsatte og hjemløse under krisen

Vores nødberedskab under Corona-krisen er under pres. Udsatte og hjemløse er dobbelt sårbare. Du kan hjælpe ved at give et gratis måltid >>

Stort pres på sociale caféer og væresteder

Flere sociale caféer og væresteder - blandt andet Café Paraplyen på Frederiksberg - oplever et voldsomt pres på nødberedskabet

I Folkekøkkenet afviser man ingen, som er sultne

I Folkekøkkenet i Kolding afviser man ingen, som er sulte. Her tilberedes masser af lækker mad, som leveres ud af huset.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com