Sarah skal udvikle genbrug til glæde for udsatte mennesker

Sarah Schytte Hassing, 38 år, er pr. 1. februar ansat som genbrugskonsulent i KFUM’s Sociale Arbejde.

8. februar 2018. 

Sarah Schytte Hassing får til opgave at udvikle genbrugsområdet og åbne nye butikker, hvor mulighederne opstår. Sarah skal desuden facilitere videndeling på området, understøtte udviklingen af fælles løsninger og fungere som konsulent for de eksisterende 15 genbrugsbutikker.

Sarah vil også bruge en hel del tid i Retro Genbrug i Odder, hvor hun har vikarieret de seneste tre måneder.

Hun bor i Odder med sin mand og to børn. Hun er uddannet cand.mag. i medievidenskab og har arbejdet inden for filmbranchen, marketingområdet og senest hos Røde Kors Asyl som ansvarlig for genbrugsbutikkerne i Østjylland.

KFUM’s Sociale Arbejde har 15 genbrugsbutikker og socialøkonomiske virksomheder landet over. Overskuddet går til arbejdet for mennesker i udsatte livssituationer. KFUM’s Sociale Arbejde har i alt knap 100 institutioner, 850 ansatte og 2.150 frivillige landet over. Hovedkontoret ligger i Strib ved Middelfart.

Genbrugskonsulent

Sarah Schytte Hassing skal hjælpe med at udvikle genbrugsområdet til glæde for mennesker i udsatte livssituationer.

Alma skal støtte børn fra familier med misbrug

Alma Smakic er ansat som børn- og ungebehandler i projekt Ballast. Hun kommer til at arbejde i kommunerne Jammerbugt, Morsø og Thisted.

 

Velmenende og venligt trækker han stolen ud for mig

Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet. Som nyansat journalist hos KFUM’s Sociale Arbejde har mine tanker kredset om besøget på Café Parasollen.