Sund mad og styrket samvær

Den 7. marts 2019.

Måltider kan være vejen ind i nye fællesskaber for sårbare mennesker.

Ansatte og frivillige fra nogle af KFUM's Sociale Arbejdes sociale caféer har sammen med Madkulturen holdt en workshop, hvor de udviklede ideer til sundere mad og involvering og opkvalificering af flere frivillige "kokke".

Den kommende tid skal idéerne videreudvikles, så flere sårbare mennesker på sigt kan nyde sunde måltider - og måske selv deltage i madlavningen på sociale caféer landet over.

#kfumsoc #Madkulturen #SocialGastronomi #udsatte #frivillighed

Social gastronomi

Mad er ofte indgangen til gode fællesskaber.

 

 

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.