HVAD ER AKUT SOCIAL DRIVE OUT?

Akut Social Drive Out er en akut social indsats målrettet 180 yderområder i Danmark. Indsatsen er finansieret af TrygFonden.

En mobil hjælpeindsats

Socialt udsatte i landets yderområder og små landsbyer kæmper med psykiske lidelser, misbrug, ensomhed og andre svære problemer, som forstærkes i denne tid. Frygten for coronasmitte skaber ekstra utryghed, og situationen betyder, at mange sårbare mennesker – langt fra hjælpe- og støtteforanstaltninger – mister det sociale fællesskab, der udgør et vigtigt holdepunkt i hverdagen.

Socialt udsatte i landets yderområder, der i forvejen kæmper med en kompleksitet af problemer som psykiske lidelser, ensomhed og misbrug, har det ekstra svært i denne tid. Lange afstande til hjælpe- og støtteforanstaltninger i byerne og bekymringer for at blive smittet med coronavirus og konsekvenserne heraf, får mange socialt udsatte mennesker til at isolere sig. Følelsen af utryghed og ensomhed vokser, og for en del mennesker er både deres mentale og fysiske helbred forværret markant.

De sociale caféer, bosteder for hjemløse og projekter under KFUM’s Sociale Arbejde oplever coronakrisens konsekvenser for deres sædvanlige brugere på tætteste hold. For at afbøde disse konsekvenser vil organisationen med midler fra TrygFonden oprette et mobilt koncept, der skal give livsmod og hjælpe udsatte og sårbare mennesker i 180 landsbyer og lokalsamfund.

Involverer 1260 sårbare hver uge

Det er med afsæt i nogle af KFUM’s Sociale Arbejdes eksisterende 120 institutioner og sociale projekter i hele landet, at organisationen nu vil etablere den sociale drive out-ordning. Projektet vil besøge de samme 180 steder 1-2 gange om ugen og stå til rådighed i 1-2 timer hver gang. Ansatte og frivillige vil udlevere mad, tøj og andre fornødenheder og samtidig fungere som kontaktpunkt for

  • gældsrådgivning
  • retshjælp
  • konfliktrådgivning
  • spille- og rusmiddelrådgivning
  • kontakt til gadesygeplejersker mm.

Formålet med initiativet er at give socialt udsatte livsmod, håb og en følelse af samhørighed og tryghed. Og det er netop baggrunden for TrygFondens støtte.

I alt vil 150 frivillige under KFUM’s Sociale Arbejde sammen med lokalansatte fra 15 af organisationens sædvanlige tilbud deltage i Akut Social Drive Out. De første kører på gaden allerede om få dage og håber at møde mange mennesker på deres vej.

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere, så kontakt KFUM’s Sociale Arbejde på info(at)kfumsoc.dk / 6440 1888.

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Giv et måltid og STØT udsatte og hjemløse under krisen

Vores nødberedskab under Corona-krisen er under pres. Udsatte og hjemløse er dobbelt sårbare. Du kan hjælpe ved at give et gratis måltid >>

Stort pres på sociale caféer og væresteder

Flere sociale caféer og væresteder - blandt andet Café Paraplyen på Frederiksberg - oplever et voldsomt pres på nødberedskabet

I Folkekøkkenet afviser man ingen, som er sultne

I Folkekøkkenet i Kolding afviser man ingen, som er sulte. Her tilberedes masser af lækker mad, som leveres ud af huset.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com