KFUM TOUREN

KFUM Touren har det mål at få flere brugere af vores sociale caféer og væresteder til at dyrke mere motion i et trygt fællesskab.

 

KFUM Touren har som sit primære formål at sætte fokus på idræt, motion og fællesskab

HVAD ER KFUM TOUREN?

KFUM Touren er et initiativ, der kører på 3. sæson, hvor det er ønsket og målet at få flere brugere til at dyrke mere motion i et trygt fællesskab. De kan deltage i ugentlige gå- eller cykelture på deres lokale café, værested eller bosted. Fordelt over perioden afholdes der events med gå- og cykelruter af varierende længde og sværhedsgrad, hvor motion, glæde og naturoplevelser er i højsædet.

KFUM Touren har fået midler fra Friluftsrådet samt Socialstyrelsens PUF-pulje til initiativet, og i 2019-2020 er der ekstra fokus på aktiviteter og træning i naturen. Vi samarbejder med DGI Outdoor omkring træningen i naturen. Hver institution kan få besøg af en outdoor-konsulent, der kan vise, hvordan man kan inkorporere træningsaktiviteter på gåturene. Det er aktiviteter, alle kan være med til.

Det kan være gåture, hvor man går på stier af varierende struktur, eller hvor man bevæger sig på stier og ruter med mere skiftende og udfordrende terræn. Der kan også være lege undervejs, hvor man skal balancere med pinde eller lave små øvelser. Eller der kan være ”silent walks”, hvor man i en periode tier helt stille og bare sanser naturen. I løbet af året er det meningen, at vi skal finde ud af hvilke aktiviteter, der er bedst egnede til vores målgrupper.

Alle deltagere modtager i sæson 3 en lille mug, som er en drikkekop eller suppeskål, en t-shirt samt vandrestrømper. Hvis der er brug for skridttællere eller cykelshorts kan projektlederen kontaktes. Ved deltagelse i de forskellige events optjener deltagerne point, der ved KFUM Koppen 2020 udmønter sig i flotte præmier.

HVAD ER FORMÅLET MED KFUM TOUREN?

KFUM Touren har som sit primære formål at sætte fokus på motion og fællesskab i naturen som vigtige elementer i det sociale arbejde og give inspiration til at få brugerne i gang med at være fysisk aktive.

Igennem projektet vil vi styrke brugernes selvværd, lære dem at sætte et mål og arbejde for at nå det, primært via ugentlige gåture arrangeret og udført af værestedernes personale og frivillige.

KFUM TOUREN EVENTS

Der afholdes seks events pr. år, hvor brugere fra de deltagende væresteder kan deltage på både gå- og cykelruter af varierende længder og sværhedsgrader. Hver event afholdes et nyt sted for at give alle deltagende væresteder lige muligheder for at deltage. Der udsendes invitation til de institutioner, som er med i KFUM Touren. Ethvert værested kan melde sig som værter for et event.

Til KFUM Koppen 2020 modtager deltagere på KFUM Touren følgende præmier fordelt på antal gennemførte events:

  • 1 event:      Surprise
  • 2-3 events: Bronzemedalje
  • 4-5 events: Sølvmedalje
  • 6-7 events: Guldmedalje

KOMMENDE EVENTS:

  • AFLYST - 19. marts i Hurup - AFLYST
  • 6. maj i Kolding ifm. KFUM Koppen

HVORDAN MELDER VI OS TIL?

Hvis I er interesserede i at deltage i KFUM Touren eller har lyst og mulighed for at afholde et event, så kontakt projektkonsulent Malene Simonsen på masi(at)kfumsoc.dk eller 5116 9059 og få en uforpligtende snak.

FLYERS, BROCHURER, KLIPPEKORT M.M.

Hvis I ønsker hjælp til udvikling af grafisk materiale i forbindelse med KFUM Touren, fx en lille flyer til bordene i caféen, et ”kaffe-klippekort” til de deltagende brugere eller en brochure til opslagstavlen, så er I altid velkomne til at kontakte os.

Ud fra jeres ønsker kan vi relativt hurtigt få lavet nogle enkle, grafiske løsninger, der passer til jeres behov. Disse vil blive sendt til jer i word- og pdf-format, hvorefter I selv kan printe materialet i det ønskede antal i den ønskede kvalitet. Nedenfor finder I eksempler på materiale udarbejdet til forskellige væresteder i forbindelse med KFUM Touren.

 

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

KFUM's Sociale Arbejde i nødbered- skab for socialt udsatte og sårbare

Virus-situationen medfører desværre ændringer i vores tilbud til socialt udsatte mennesker for at forhindre smittespredning.

Ensomme mennesker finder nye fællesskaber

Støtte fra de danske Y's Mens klubber er med til at hjælpe hundredvis af ensomme mennesker ind i fællesskaber ved at blive frivillige

Provsti og social café øger diakonalt samarbejde

På Djursland vil Norddjurs Provsti og KFUM's Sociale Arbejde fremover arbejde tættere sammen om diakonale, sociale tilbud