HVAD ER KVARTERVENNER?

   

Hvad er KvarterVenner?

KvarterVenner byder alle børnefamilier velkommen til et nyt fællesskab, hvor vi SAMMEN som familie skaber et pusterum og et fristed SAMMEN med andre familier.

KvarterVenner skaber nye relationer og venskaber mellem børn og voksne der bor i samme geografiske område, for at øge mulighederne for at I som familier, kan få glæde af hinanden når KvarterVenner slutter.

Hvem er familierne?

KvarterVenner skaber et unikt rum for alle slags børnefamilier – og piller glansbilledet ned, for SAMMEN at støtte hinanden om glæder og sorger i hverdagen. Vi bakker hinanden op og kommer med gode råd til at blive bedre versioner af os selv. Ingen familier i KvarterVenner er ens – men alligevel har I alle det til fælles at være en børnefamilie, hvor I som forældre ønsker det bedste for jeres børn og jeres familieliv. Vi ved at hverdagens hast og rutiner sommetider kan virke som en begrænsning for at få uforstyrret tid sammen med vores børn.

I KvarterVenner tilbydes familier tid til leg, aktiviteter, mad og fællesskaber, der giver mening, både i KvarterVenner, men også udenfor KvarterVenner. Som familie i KvarterVenner deltager man på lige vilkår som alle andre. Vi er fælles om at skabe den gode oplevelse – og alle byder ind med det de kan. Det forpligtende fællesskab gør, at vi sammen giver samværet et boost, og alle bidrager til fællesskabet.

KvarterVenner består af 5-8 familier, der mødes ca. hver anden uge gennem 6-9 måneder. Der er et team af frivillige, der står for aktiviteterne som vil være målrettet børnefamilier med børn i alderen 4-16 år – dog kan yngre søskende og børn også deltage. Vi skal SAMMEN turde være sårbare og ærlige overfor hinanden – for derigennem at støtte hinanden bedst muligt. SAMMEN skaber vi fællesskaber der er stærkere og betydningsfulde. Det er gratis at deltage i KvarterVenner – dette gælder også måltiderne.

Tilmeld din familie

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Misse føler sig fattig, fordi hun har svært ved at betale sine faste udgifter. Børnene har aldrig haft termotøj. Læs mere.