NYE VEJE UD AF ENSOMHEDEN

Dette projekt, som Y's Men International Region Danmark har valgt at udpege som deres Regionsprojekt 2019/2020 og dermed støtte, har som formål at hjælpe 2.800 mennesker - både enlige og sårbare familier - ud af ensomhed.   

  

OM NYE VEJE UD AF ENSOMHEDEN

De danske Y’s Mens klubber støtter i 2019 og 2020 ”Nye Veje ud af Ensomheden”, hvis formål er at hjælpe 2.800 mennesker – både enlige og sårbare familier – ud af ensomhed. Indsatsen forventes at knopskyde og få større og varige positive effekter på livskvaliteten for tusindvis af mennesker i udsatte livssituationer. 

I KFUM’s Sociale Arbejde møder vi mange ensomme mennesker – især på vores sociale caféer og i familieklubberne. Fællesskabsmålingen fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at hele 22 procent af den voksne danske befolkning oplever sig udenfor eller på kanten af samfundets fællesskaber. Også familier oplever ensomhed og kan derfor føle sig ekskluderet fra samfundets fællesskaber. Projektet vil også udarbejde metoder og opsamle erfaringer, der kan bruges af andre organisationer.

Vi vil skabe veje ud af ensomheden ved at involvere mennesker i et frivilligt fællesskab i den sociale café eller i familieklubben, som dermed får styrket deres eget netværk. Nogle bliver måske frivillige i at skabe fællesskab for andre, mens andre bliver brugere af de tilbud, vi har i familieklubben eller den sociale café.

Y’s Men International Region Danmarks Regionsprojekt 2019-2020 vil over et år involvere minimum 400 sårbare mennesker i frivilligt arbejde, som kan støtte yderligere 2.400 mennesker i at danne netværk og fællesskaber og derved finde vej ud af ensomhed.

Læs mere på www.ysmen.dk 

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere, så kontakt projektleder Malene Steen Simonsen på masi(at)kfumsoc.dk / 5116 9059.

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.