NYE VEJE UD AF ENSOMHEDEN

Dette projekt, som Y's Men International Region Danmark har valgt at udpege som deres Regionsprojekt 2019/2020 og dermed støtte, har som formål at hjælpe 2.800 mennesker - både enlige og sårbare familier - ud af ensomhed.   

  

OM NYE VEJE UD AF ENSOMHEDEN

De danske Y’s Mens klubber støtter i 2019 og 2020 ”Nye Veje ud af Ensomheden”, hvis formål er at hjælpe 2.800 mennesker – både enlige og sårbare familier – ud af ensomhed. Indsatsen forventes at knopskyde og få større og varige positive effekter på livskvaliteten for tusindvis af mennesker i udsatte livssituationer. 

I KFUM’s Sociale Arbejde møder vi mange ensomme mennesker – især på vores sociale caféer og i familieklubberne. Fællesskabsmålingen fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at hele 22 procent af den voksne danske befolkning oplever sig udenfor eller på kanten af samfundets fællesskaber. Også familier oplever ensomhed og kan derfor føle sig ekskluderet fra samfundets fællesskaber. Projektet vil også udarbejde metoder og opsamle erfaringer, der kan bruges af andre organisationer.

Vi vil skabe veje ud af ensomheden ved at involvere mennesker i et frivilligt fællesskab i den sociale café eller i familieklubben, som dermed får styrket deres eget netværk. Nogle bliver måske frivillige i at skabe fællesskab for andre, mens andre bliver brugere af de tilbud, vi har i familieklubben eller den sociale café.

Y’s Men International Region Danmarks Regionsprojekt 2019-2020 vil over et år involvere minimum 400 sårbare mennesker i frivilligt arbejde, som kan støtte yderligere 2.400 mennesker i at danne netværk og fællesskaber og derved finde vej ud af ensomhed.

Læs mere på www.ysmen.dk 

VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere, så kontakt udviklingsleder Michael Seeberg på ms(at)kfumsoc.dk / 2896 2070.

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Gældsrådgivning akkrediteret

Gældsrådgivningen På Fode Igen har fået RådgivningsDanmarks kvalitets-stempel i form af en akkreditering af rådgivningen

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Pia kan ikke finde pengene til at få sine tænder lavet. Derfor føler hun sig fattig. Hun efterlyser hjælp til børnene. Læs mere.

VOXPOP: Hvornår er man fattig?

Misse føler sig fattig, fordi hun har svært ved at betale sine faste udgifter. Børnene har aldrig haft termotøj. Læs mere.