PÅ FODE IGEN - HVAD ER DET?

   

HVAD ER PÅ FODE IGEN?

KFUM’s Sociale Arbejde har siden 2009 ydet gratis gældsrådgivning målrettet mennesker i udsatte livssituationer. Gældsrådgivningen findes knap 30 steder i Danmark, fordelt på vores sociale caféer og væresteder, samt enkelte Frivilligcentre. Det er forskelligt fra sted til sted, hvornår rådgivningen foregår. Typisk er der dog tale om en hverdags eftermiddag i tidsrummet fra kl. 15 til k. 19.

Formålet med rådgivningen På Fode Igen er at hjælpe udsatte mennesker til at få overblik over deres økonomiske situation og motivere dem til at reducere deres gæld. Målet er, at borgeren på længere sigt selv kan mestre sin økonomi og derved få en bedre livskvalitet.

Man kan i vores rådgivninger få uvildige råd og vejledning af kompetente frivillige rådgivere, der har en baggrund som fx bankrådgiver, socialrådgiver eller jurist. De rådgiver om budgetlægning, afdragelse og omlægning af gæld, gældssanering og om hvordan, man kan anvende sit rådighedsbeløb bedst muligt.

Rådgivningen foregår under afslappede former og i uformelle rammer. Man behøver ikke at have gæld for at få rådgivning, men der rådgives kun om privatøkonomi. Rådgiverne tilbyder:

 • Uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning i trygge rammer
 • Overblik over økonomisk situation og motivation til at afdrage gæld
 • Vejledning i budgetlægning, gældsomlægning, prioritering af kreditorer m.v.
 • Spareråd - hvordan man får mere ud af sit rådighedsbeløb

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?

Vores forskellige rådgivninger har siden 2009 hjulper borgere i udsatte livssituationer med at få styr på deres privatøkonomi. Igennem årerne har de opbygget en bred viden og erfaring på området, kombineret med egne erfaringer fra erhvervslivet som bankfolk, revisorer, jurister, mv. Nedenfor er listet nogle af de emner "På Fode Igen" har erfaring med i samarbejde med borgerne:

 • Budgetplanlægning
 • Hjælp til SKAT (forskudsopgørelse, årsopgørelse, mv.)
 • Mulighed for gældssanering
 • Boligydelser & boligstøtte
 • Uddannelseshjælp & SU
 • Søgning af enkeltydelser til bl.a. medicin, tandbehandling & flytteudgifter.
 • Forbrugslån, Kviklån & SMS-lån
 • Kontakt til, og evt. forhandling med, kreditorer

Vi yder IKKE økonomisk støtte, men hjælper gerne borgere med at finde og forstå regler omkring fx kontanthjælp og uddannelseshjælp, og hjælper eventuelt også med at søge denne hjælp.

HVOR KAN DU FÅ HJÆLP?

Her finder du vores gældsrådgivninger

Behandling, rådgivning og omsorg til mennesker i udsatte livssituationer

Forsorgshjem er nødt til at afvise hjemløse

6400 mennesker er stadig hjemløse i Danmark, og forsorgshjemmet Toften i Slagelse er nødt til dagligt at afvise borgere, som henvender sig.

Gratis gældsrådgivning er en god investering

KFUM's Sociale Arbejde mødtes i dag med Folketingets Social- og Indenrigsudvalg for at drøfte fremtiden for gratis gældsrådgivning.

Nye veje ud af ensomheden

Omkring 350.000 voksne føler sig ensomme. Derfor vil KFUM's Sociale Arbejde nu forsøge at hjæle 2800 mennesker ind i fællesskaber.